Comissiˇ d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 12 de juliol de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els motius per a donar de baixa les lÝnies desdoblades d'ADSL de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils (Baix Camp) i d'altres centres p˙blics de la demarcaciˇ de Tarragona (Tram. 311-01555/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 258, 45)

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la intenciˇ de donar novament d'alta les lÝnies desdoblades d'ADSL de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils (Baix Camp) i d'altres centres p˙blics de la demarcaciˇ de Tarragona (Tram. 311-01556/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 258, 45)

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el perjudici que comporta haver donat de baixa les lÝnies desdoblades d'ADSL de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils (Baix Camp) i d'altres centres p˙blics de la demarcaciˇ de Tarragona (Tram. 311-01557/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 258, 45)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la compensaciˇ per la despesa extra que comporta el manteniment de les lÝnies desdoblades d'ADSL per a l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils (Baix Camp) i altres centres p˙blics de la demarcaciˇ de Tarragona (Tram. 311-01558/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 258, 46)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el fet de donar de baixa el servei d'ADSL dels centres p˙blics d'ensenyament sense avisar-ne la direcciˇ (Tram. 311-01559/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 258, 46)

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la construcciˇ de l'institut de Canyelles (Garraf) (Tram. 311-01565/09)

  Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 258, 48)

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les gestions dutes a terme per a la cessiˇ dels espais per a la construcciˇ de l'institut de Canyelles (Garraf) (Tram. 311-01566/09)

  Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 258, 48)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'estat de redacciˇ del projecte de l'institut de Canyelles (Garraf) (Tram. 311-01567/09)

  Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 258, 48)

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la posada en funcionament de l'institut de Canyelles (Garraf) (Tram. 311-01568/09)

  Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 258, 49)

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els motius per a l'incompliment del mandat parlamentari amb relaciˇ a l'Escola Els Pins de Moja, d'OlŔrdola (Alt PenedŔs) (Tram. 311-01569/09)

  Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 258, 49)

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les causes per les quals no ha pressupostat les obres de construcciˇ del nou edifici de l'Escola Els Pins de Moja, d'OlŔrdola (Alt PenedŔs) (Tram. 311-01570/09)

  Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 258, 49)

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les previsions amb relaciˇ a la construcciˇ del nou edifici de l'Escola Els Pins de Moja, d'OlŔrdola (Alt PenedŔs) (Tram. 311-01571/09)

  Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 258, 49)

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'incompliment del mandat parlamentari amb relaciˇ a l'Escola Els Pins de Moja, d'OlŔrdola (Alt PenedŔs) (Tram. 311-02196/09)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 277, 78)

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les causes per les quals no ha pressupostat les obres de construcciˇ del nou edifici de l'Escola Els Pins de Moja, d'OlŔrdola (Alt PenedŔs) (Tram. 311-02197/09)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 277, 78)

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la previsiˇ per a construir el nou edifici de l'Escola Els Pins de Moja, d'OlŔrdola (Alt PenedŔs) (Tram. 311-02198/09)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 277, 78)

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la posada en funcionament del nou edifici de l'Escola Jacint Verdaguer de la Granada (Alt PenedŔs) (Tram. 311-02199/09)

  Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 277, 79)

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la licitaciˇ i l'inici de les obres de construcciˇ del nou edifici de l'Escola Jacint Verdaguer de la Granada (Alt PenedŔs) (Tram. 311-02200/09)

  Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 277, 79)

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el calendari d'aprovaciˇ del projecte del nou edifici de l'Escola Jacint Verdaguer de la Granada (Alt PenedŔs) (Tram. 311-02201/09)

  Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 277, 79)

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la previsiˇ de construcciˇ del nou edifici de l'Escola PasÝfae, de Vilanova i la Geltr˙ (Garraf) (Tram. 311-02202/09)

  Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 277, 79)

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les causes de no haver pressupostat la construcciˇ del nou edifici de l'Escola PasÝfae, de Vilanova i la Geltr˙ (Garraf) (Tram. 311-02203/09)

  Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 277, 80)

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la normativa que avala els canvis fets en les llars d'infants de titularitat del Departament d'Ensenyament (Tram. 311-02230/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 277, 80)

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la previsiˇ de canviar el sistema de gestiˇ de les llars d'infants de titularitat del Departament d'Ensenyament el curs 2012-2013 (Tram. 311-02231/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 277, 80)

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la previsiˇ de canviar el sistema de beques i de bonificacions a les llars d'infants de titularitat del Departament d'Ensenyament a partir del curs 2012-2013 (Tram. 311-02232/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 277, 80)

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els canvis fets els darrers mesos en el sistema de gestiˇ de les llars d'infants de titularitat del Departament d'Ensenyament (Tram. 311-02233/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 277, 81)

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la convocat˛ria de beques d'escolaritat per a les llars d'infants p˙bliques dels cursos 2011-2012 i 2012-2013 (Tram. 311-02817/09)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 324, 68)

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els impactes en les condicions laborals dels docents i en la qualitat de l'ensenyament que rep l'alumnat no universitari per l'aplicaciˇ de mesures excepcionals en les plantilles docents (Tram. 311-02250/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 277, 81)

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el trasllat de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona a l'edifici de la Chartreuse (Tram. 311-02421/09)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 294, 43)

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el contracte de lloguer de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona (Tram. 311-02422/09)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 294, 43)

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la viabilitat econ˛mica del trasllat provisional de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona (Tram. 311-02423/09)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 294, 43)

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la previsiˇ de la mobilitat en transport p˙blic en cas de trasllat de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona (Tram. 311-02424/09)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 294, 44)

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la viabilitat econ˛mica del projecte de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona amb relaciˇ al seu trasllat a l'edifici de la Chartreuse (Tram. 311-02425/09)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 294, 44)

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la necessitat d'una escola d'idiomes p˙blica i de qualitat a Tarragona (Tram. 311-02426/09)

  HortŔnsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 294, 44)

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el tractament prioritari de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona (Tram. 311-02500/09)

  Xavier SabatÚ i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 294, 49)

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'inici de les classes de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona a l'antic edifici de La Chartreuse (Tram. 311-02501/09)

  Xavier SabatÚ i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 294, 50)

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el compliment dels compromisos amb l'Ajuntament de Tarragona relatius al pagament de les obres de l'Escola Oficial d'Idiomes d'aquesta ciutat (Tram. 311-02502/09)

  Xavier SabatÚ i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 294, 50)

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'opiniˇ de la consellera d'Ensenyament relativa a l'existŔncia d'"escoles de rojos" (Tram. 311-02497/09)

  Xavier SabatÚ i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 294, 49)

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la distinciˇ que fa la consellera d'Ensenyament entre les "escoles de rojos" i les que no ho sˇn (Tram. 311-02498/09)

  Xavier SabatÚ i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 294, 49)

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'opiniˇ de la consellera d'Ensenyament amb relaciˇ a l'Escola Olga Xirinacs, de Tarragona (Tram. 311-02499/09)

  Xavier SabatÚ i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 294, 49)

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la compensaciˇ de la manca de fons estatals per als plans educatius d'entorn (Tram. 311-02815/09)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 324, 68)

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'afectaciˇ de la reducciˇ dels plans educatius d'entorn sobre l'objectiu de reducciˇ del fracÓs escolar (Tram. 311-02816/09)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 324, 68)