Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 31 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 3

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb la consellera d'Ensenyament sobre les mesures per a complir el Reial decret llei 14/2012, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu (Tram. 354-00198/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb la consellera d'Ensenyament sobre les noves fórmules i taxes aplicables a la formació professional (Tram. 354-00206/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Compareixença del secretari d'Universitats i Recerca davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats per a informar sobre la política universitària (Tram. 357-00339/09)

  Comissió d'Ensenyament i Universitats

  Compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del segon institut de Lliçà d'Amunt (Tram. 250-00959/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 58; esmenes: BOPC, 307, 43)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'inici de la construcció de l'Institut Escola El Calderí a Caldes de Montbui (Tram. 250-00960/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 59; esmenes: BOPC, 307, 44)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Escola Montigalà, de Badalona (Tram. 250-00961/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Caterina Mieras i Barceló, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 59; esmenes: BOPC, 307, 44)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Institut Tarragona (Tram. 250-00963/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 61; esmenes: BOPC, 307, 45)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Institut Escola Ponent, de Tarragona (Tram. 250-00964/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 62; esmenes: BOPC, 307, 45)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Institut Escola L'Arrabassada, de Tarragona (Tram. 250-00965/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 62; esmenes: BOPC, 307, 45)

 • 10

  Proposta de resolució sobre les obres d'ampliació de l'Escola La Floresta, de Tarragona (Tram. 250-00966/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 63; esmenes: BOPC, 307, 46)