Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 3 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb la consellera d'Ensenyament sobre la consideració de l'Escola Olga Xirinacs, de Tarragona, i altres centres amb projectes pedagògics innovadors com a .escoles de rojos. (Tram. 354-00174/09)

  Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre la política de taxes i beques (Tram. 354-00193/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Martínez Celorrio i Antoni Marín Saldo, professors, davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè presentin l'estudi "Educació i mobilitat social a Catalunya" (Tram. 356-00636/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de l'Escola Sant Iscle, de Vidreres (Tram. 250-00876/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 43; esmenes: BOPC, 274, 24)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el restabliment de les línies d'ADSL desdoblades de l'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils i dels centres als quals se'ls ha retirat (Tram. 250-00887/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 250, 49)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'assignació d'una partida pressupostària per a la construcció de l'Escola de Can Montllor, l'Institut Aymerigues i l'Escola Sala i Badrines, a Terrassa (Tram. 250-00900/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 250, 59)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'Escola Abril, de la Canonja (Tram. 250-00912/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 254, 45)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte educatiu de l'Escola Abril, de la Canonja (Tram. 250-00983/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 269, 74)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'Escola Olga Xirinacs, de Tarragona (Tram. 250-00913/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 254, 46)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el finançament de la llar d'infants El Montori, de Parlavà (Tram. 250-00918/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 26; esmenes: BOPC, 297, 15)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Institut Escola de Can Periquet, a Palau-solità i Plegamans (Tram. 250-00920/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 27; esmenes: BOPC, 297, 16)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Institut Escola de Can Periquet, de Palau-solità i Plegamans (Tram. 250-00962/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 60; esmenes: BOPC, 307, 45)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un nou institut escola a Sant Joan de les Abadesses (Tram. 250-00924/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Esteve Pujol Badà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 30; esmenes: BOPC, 297, 17)

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'aprovació definitiva del projecte i la construcció del nou edifici de l'Escola Jacint Verdaguer, de la Granada (Tram. 250-00925/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 31; esmenes: BOPC, 297, 17)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la limitació de la retribució dels equips de gerència de les universitats públiques i sobre la publicació de les retribucions del personal directiu i de gerència (Tram. 250-00927/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 261, 32)

 • 16

  Proposta de resolució sobre el manteniment de l'equipament i les instal·lacions de la Llar d'infants La Pomera, de Sant Joan Despí (Tram. 250-00938/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 264, 45; esmenes: BOPC, 297, 19)

 • 17

  Proposta de resolució sobre el compliment dels compromisos respecte a l'Institut Escola Els Còdols i l'Escola Marta Mata, del Vendrell (Tram. 250-00943/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 264, 48)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Els Quatre Vents, de Canovelles (Tram. 250-00944/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 264, 49; esmenes: BOPC, 297, 20)