Comissiˇ d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 26 de maig de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la previsiˇ de professorat d'educaciˇ secundÓria obligat˛ria per a fer front a l'increment de places escolars (Tram. 311-00072/09)

  Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 20, 32)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les dates per a convocar els concursos per al professorat interÝ a l'educaciˇ secundÓria obligat˛ria (Tram. 311-00073/09)

  Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 20, 32)

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la modificaciˇ de l'article 9.2 del Decret 75/2007, relatiu a l'admissiˇ de l'alumnat en centres sufragats amb fons p˙blics (Tram. 311-00093/09)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 20, 38)

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el canvi de les condicions de preinscripciˇ als centres d'ensenyament pocs dies abans de l'inici del procÚs (Tram. 311-00094/09)

  Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 20, 38)

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'aportaciˇ econ˛mica del Departament d'Ensenyament per al suplement de "La Vanguardia" sobre el Salˇ de l'Ensenyament (Tram. 311-00435/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 49, 125)

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els acords econ˛mics o materials entre el Departament d'Ensenyament i l'empresa editora de "La Vanguardia" amb relaciˇ al suplement sobre el Salˇ de l'Ensenyament (Tram. 311-00436/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 49, 125)

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la carta del director territorial d'Ensenyament als directors d'institut de l'EmpordÓ (Tram. 311-00437/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 49, 126)

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el coneixement previ de la carta del director territorial d'Ensenyament als directors d'institut de l'EmpordÓ per part de la consellera d'Ensenyament (Tram. 311-00438/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 49, 126)

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les funcions educatives de l'Institut Rambla Prim, de Barcelona (Tram. 311-00443/09)

  Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 49, 128)

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la sisena hora a l'escola p˙blica (Tram. 311-00472/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 59, 78)

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la formaciˇ dels docents (Tram. 311-00473/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 59, 78)

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les plantilles de docents (Tram. 311-00475/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 59, 79)

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el Pla per a la llengua i la cohesiˇ social, les aules d'acollida i els plans d'entorn (Tram. 311-00476/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 59, 79)

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'extensiˇ de la immersiˇ lingŘÝstica a l'educaciˇ secundÓria (Tram. 311-00477/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 59, 79)

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la creaciˇ d'una secciˇ d'institut de dues lÝnies a Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat) (Tram. 311-00489/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 64, 90)

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nou institut de Viladecans (Baix Llobregat) (Tram. 311-00490/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 64, 90)

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els cicles formatius a Viladecans (Baix Llobregat) (Tram. 311-00491/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 64, 90)

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'Escola MediterrÓnia de Viladecans (Baix Llobregat) (Tram. 311-00492/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 64, 90)

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'Escola Viladecans IV, de Viladecans (Baix Llobregat) (Tram. 311-00493/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 64, 91)

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els instituts escola previstos a Viladecans (Baix Llobregat) (Tram. 311-00494/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 64, 91)

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la construcciˇ de l'edifici definitiu de la Secciˇ d'Institut de Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat) (Tram. 311-00495/09)

  Anna Simˇ i Castellˇ, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 64, 91)

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la continu´tat i l'adscripciˇ orgÓnica dels programes relacionats amb l'ensenyament de les llengŘes (Tram. 311-00069/09)

  Substanciaciˇ.

 • 59

  Compareixenša de representants de la Direcciˇ General d'Educaciˇ SecundÓria i Batxillerat davant la Comissiˇ d'Ensenyament i Universitats per a informar sobre la continu´tat educativa amb relaciˇ a la funciˇ dels instituts escola en el sistema educatiu (Tram. 357-00001/09)

  Compareixenša.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la continu´tat i l'adscripciˇ orgÓnica dels programes relacionats amb l'educaciˇ i l'entorn (Tram. 311-00069/09)

  Substanciaciˇ.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'estudi relatiu a la separaciˇ per sexes a les aules (Tram. 311-00074/09)

  Substanciaciˇ.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'encÓrrec d'un estudi relatiu a la separaciˇ per sexes a les aules (Tram. 311-00074/09)

  Substanciaciˇ.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la idone´tat de separar els grups Ŕtnics a les aules en funciˇ de llur aplicaciˇ o l'eficiŔncia educativa (Tram. 311-00076/09)

  Substanciaciˇ.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la idone´tat de separar l'alumnat a les aules en funciˇ dels seus resultats escolars (Tram. 311-00076/09)

  Substanciaciˇ.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la idone´tat de separar l'alumnat per sexes a les aules en funciˇ de la seva eficiŔncia educativa (Tram. 311-00076/09)

  Substanciaciˇ.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'hipotŔtic programa experimental per a la implantaciˇ de l'educaciˇ separada per sexes a les aules (Tram. 311-00074/09)

  Substanciaciˇ.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el concert amb noves escoles privades que imparteixen l'educaciˇ separada per sexes a les aules (Tram. 311-00074/09)

  Substanciaciˇ.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la discriminaciˇ positiva en la preinscripciˇ escolar amb relaciˇ a l'escolaritzaciˇ prŔvia dels pares al mateix centre (Tram. 311-00081/09)

  Substanciaciˇ.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nou criteri de puntuaciˇ en la preinscripciˇ escolar relacionat amb l'escolaritzaciˇ dels pares al mateix centre i el mŔtode de verificaciˇ d'aquests antecedents (Tram. 311-00081/09)

  Substanciaciˇ.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la modificaciˇ del Decret 75/2007, relatiu a l'admissiˇ de l'alumnat en centres sufragats amb fons p˙blics, per a regular el procediment de matriculaciˇ del curs 2010-2011 (Tram. 311-00092/09)

  Substanciaciˇ.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la consulta al Consell Escolar de Catalunya prŔviament a la modificaciˇ del Decret 75/2007, relatiu a l'admissiˇ de l'alumnat en centres sufragats amb fons p˙blics (Tram. 311-00095/09)

  Substanciaciˇ.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la consulta als ˛rgans de representaciˇ dels centres sobre l'atorgament de punts als fills d'exalumnes en el procÚs d'admissiˇ als centres (Tram. 311-00095/09)

  Substanciaciˇ.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la consulta als representants de les famÝlies dels centres sobre l'atorgament de punts als fills d'exalumnes en el procÚs d'admissiˇ als centres (Tram. 311-00095/09)

  Substanciaciˇ.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la introducciˇ del criteri d'atorgar punts als fills d'exalumnes en el procÚs d'admissiˇ als centres (Tram. 311-00098/09)

  Substanciaciˇ.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la comprovaciˇ de les dades relatives al criteri d'atorgament de punts als fills d'exalumnes en el procÚs d'admissiˇ als centres (Tram. 311-00099/09)

  Substanciaciˇ.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la continu´tat educativa i la seva aplicaciˇ en els instituts escola (Tram. 311-00100/09)

  Substanciaciˇ.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la continu´tat dels instituts escola (Tram. 311-00100/09)

  Substanciaciˇ.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el posicionament del Departament d'Ensenyament amb relaciˇ a la continu´tat dels projectes d'instituts escola (Tram. 311-00100/09)

  Substanciaciˇ.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la situaciˇ econ˛mica dels instituts escola en comparaciˇ amb altres centres educatius separats (Tram. 311-00100/09)

  Substanciaciˇ.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la possible consideraciˇ ideol˛gica del Departament d'Ensenyament amb relaciˇ a l'expressiˇ "institut escola" (Tram. 311-00100/09)

  Substanciaciˇ.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els criteris per al compliment de l'article 51 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infÓncia i l'adolescŔncia (Tram. 311-00400/09)

  Substanciaciˇ.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'escolaritzaciˇ preferent dels infants en situaciˇ de desemparament en els casos de canvi de residŔncia i famÝlia i de reconsideraciˇ de llurs necessitats (Tram. 311-00400/09)

  Substanciaciˇ.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les indicacions del director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona de prohibir als directors d'instituts el contacte amb els mitjans de comunicaciˇ (Tram. 311-00426/09)

  Substanciaciˇ.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la possibilitat de permetre fer jornada intensiva a alguns instituts de les comarques gironines (Tram. 311-00426/09)

  Substanciaciˇ.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les raons per a la supressiˇ de l'avaluaciˇ externa dels alumnes de quart d'ESO (Tram. 311-00428/09)

  Substanciaciˇ.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les raons per a la suspensiˇ de l'AgŔncia d'Avaluaciˇ i Prospectiva de l'Educaciˇ (Tram. 311-00429/09)

  Substanciaciˇ.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el desplegament d'un sistema d'avaluaciˇ general dels centres i el professorat (Tram. 311-00429/09)

  Substanciaciˇ.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la relaciˇ entre l'avaluaciˇ dels centres i el professorat i la batalla per la qualitat educativa (Tram. 311-00429/09)

  Substanciaciˇ.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la comunicaciˇ a les famÝlies dels alumnes de les dades sobre la valoraciˇ del centre educatiu (Tram. 311-00429/09)

  Substanciaciˇ.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'homologaciˇ dels sistemes d'avaluaciˇ de l'alumnat, els centres i el professorat d'acord amb els parÓmetres de l'Organitzaciˇ per a la Cooperaciˇ i el Desenvolupament Econ˛mic (Tram. 311-00429/09)

  Substanciaciˇ.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la vigŔncia del Pacte nacional per a l'educaciˇ (Tram. 311-00474/09)

  Substanciaciˇ.

 • 92

  Compareixenša de representants de la Direcciˇ General d'Educaciˇ Infantil i PrimÓria davant la Comissiˇ d'Ensenyament i Universitats per a informar sobre la continu´tat educativa amb relaciˇ a la funciˇ dels instituts escola en el sistema educatiu (Tram. 357-00001/09)

  Compareixenša.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la continu´tat i l'adscripciˇ orgÓnica dels programes relacionats amb la cohesiˇ social i l'acollida (Tram. 311-00069/09)

  Substanciaciˇ.

Nota: * Nota: Per acord de la Mesa i els portaveus dels grups a la Comissiˇ, la durada prevista per a la substanciaciˇ de les preguntes orals (punts 1 al 55) Ús fins a les 12.00 hores. Si aquella hora no s'han substanciat totes les preguntes, la presidŔncia proposarÓ retirar de l'ordre del dia les preguntes no tractades per incloure-les en l'ordre del dia d'una altra sessiˇ. AixÝ mateix, la presidŔncia informa que els punts 56 i 57 se substanciaran conjuntament.