Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 17 de febrer de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 2

    Sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb la consellera d'Ensenyament per a informar sobre els objectius i les actuacions que ha d'impulsar el seu departament (Tram. 355-00011/09)

    Sessió informativa.