Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 27 de maig de 2015
Hora:
15:45h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Empreses d'Escorxadors i Comerç d'Aviram, Ous i Caça de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03378/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 2

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Indústries de la Carn amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03379/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Criadors de Boví de Carn amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03380/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 4

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Fabricants de Pinsos amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03381/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 5

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Avícola Catalana amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03382/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 6

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Cunicultors de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03383/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 7

  Proposta de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03384/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 8

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03385/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 9

  Proposta de compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03386/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 10

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Agrària Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03387/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 11

  Proposta de compareixença d'una representació d'Anafric, Associació Empresarial Càrnia, amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03388/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 12

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Productors de Porcí amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03389/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 13

  Proposta de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03408/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 14

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03409/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 15

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Productors d'Aliments de Qualitat amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03410/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 16

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Productors de Porcí amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03411/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 17

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Empresaris d'Escorxadors i Comerç d'Aviram i Conills de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03412/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 18

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Avícola Catalana amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03413/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 19

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Indústries de la Carn amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03414/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 20

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03415/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 21

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cunicultors de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03416/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 22

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Fabricants de Pinso amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03417/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 23

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Criadors de Boví de Carn amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03418/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 24

  Proposta de compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03419/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 25

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03420/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 26

  Proposta de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03421/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 27

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida d'Oli de la Terra Alta amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03422/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 28

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03423/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 29

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03424/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 30

  Proposta de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03425/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 31

  Proposta de compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03426/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 32

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03427/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 33

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03428/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 34

  Proposta de compareixença de Ricard Parés, en representació de l'Associació Catalana de Productors de Porcí, amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03429/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 35

  Proposta de compareixença de Josep Ramon Argilés, en representació de l'Associació Espanyola de Productors de Boví de Carn, amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03430/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 36

  Proposta de compareixença d'Anna Toda, en representació de la Federació Avícola Catalana, amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03431/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 37

  Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03432/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 38

  Proposta de compareixença d'una representació d'Anafric-Gremsa Anicoc Ovicebo amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03433/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 39

  Proposta de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03434/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 40

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03435/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 41

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03436/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 42

  Proposta de compareixença d'una representació de la plataforma Agrofòrum amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03437/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 43

  Proposta de compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 352-03438/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 44

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del sector de la fruita arran del veto rus a productes europeus (Tram. 356-01214/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 45

  Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (Tram. 200-00040/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 511, 41)