Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 22 d'abril de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'elaboració del Pla de contractació pública alimentària (Tram. 250-01095/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 322, 79)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el debat del Projecte de decret pel qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització d'organismes modificats genèticament a Catalunya en la Comissió d'Estudi sobre els Organismes Genèticament Modificats (Tram. 250-01283/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 408, 48)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la situació creada per la definició d'"agricultor en actiu" que estableix el Reial decret 1075/2014 i la seva repercussió en els ajuts dels fons europeus (Tram. 354-00405/10)

  Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Compareixença del director general de Desenvolupament Rural davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a explicar les mesures previstes per a eradicar el caragol poma (Tram. 357-01178/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Tremosa, en representació de Convergència i Unió, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics perquè informi sobre l'àmbit d'actuació de la Subcomissió (Tram. 356-01200/10)

  Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Gambús, en representació de Convergència i Unió, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics perquè informi sobre l'àmbit d'actuació de la Subcomissió (Tram. 356-01201/10)

  Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Terricabras, en representació d'Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics perquè informi sobre l'àmbit d'actuació de la Subcomissió (Tram. 356-01202/10)

  Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Ernest Maragall, en representació d'Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics perquè informi sobre l'àmbit d'actuació de la Subcomissió (Tram. 356-01203/10)

  Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Javier López, en representació del Partit dels Socialistes de Catalunya, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics perquè informi sobre l'àmbit d'actuació de la Subcomissió (Tram. 356-01204/10)

  Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Ernest Urtasun, en representació d'Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida i Alternativa, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics perquè informi sobre l'àmbit d'actuació de la Subcomissió (Tram. 356-01205/10)

  Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Santiago Fisas, en representació del Partit Popular de Catalunya, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics perquè informi sobre l'àmbit d'actuació de la Subcomissió (Tram. 356-01206/10)

  Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Javier Nart, en representació de Ciutadans, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics perquè informi sobre l'àmbit d'actuació de la Subcomissió (Tram. 356-01207/10)

  Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.