Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 11 de març de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la petició a la Comissió Europea que adopti mesures excepcionals per a evitar pertorbacions en el mercat dels cítrics (Tram. 250-01107/10)

  Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 322, 89)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'allargament del període hàbil de recol·lecció de la tòfona conreada (Tram. 250-01160/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Cristina Bosch i Arcau, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 342, 60)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la suspensió cautelar de la regulació de l'activitat boletaire a les finques públiques de la Generalitat al Parc Natural dels Ports (Tram. 250-01286/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 408, 50; esmenes: BOPC, 440, 70)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts agroambientals als arrossaires del delta de l'Ebre (Tram. 250-01299/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 417, 37)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el pagament dels ajuts pendents dels programes de desenvolupament rural del 2013 (Tram. 250-01320/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 421, 86)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la derogació del Decret 139/2014, pel qual s'estableix el règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de concursos de cant (Tram. 250-01348/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 429, 42)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la tramitació del Pla rector d'ús i gestió de l'àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus (Tram. 250-01382/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 445, 37)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'accés motoritzat al medi natural (Tram. 250-01412/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 482, 39)

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el Pla estratègic de gestió dels espais naturals 2015-2020 (Tram. 354-00392/10)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.