Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 11 de febrer de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la crisi dels cítrics a les Terres de l'Ebre (Tram. 354-00384/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director general de Desenvolupament Rural davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui les mesures previstes per a eradicar el caragol poma (Tram. 356-00909/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Martí Boada, professor titular del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals d'aquesta universitat, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui el projecte del museu europeu dels boscos (Tram. 356-00955/10)

  Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de José Ramón Olarieta, doctor enginyer agrònom i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00984/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de José Ramón Olarieta, professor de la Universitat de Lleida i especialista en edafologia i química agrícola, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01044/10)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de José Ramón Olarieta, doctor enginyer agrònom i professor de la Universitat de Lleida, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01061/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Domingo, catedràtic de toxicologia i salut ambiental de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00985/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Domingo, doctor en toxicologia i catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01073/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Henk Hobbelink, enginyer agrònom, membre de Grain i premi Nobel alternatiu d'agroecologia, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00986/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Assumpta Codinachs, pagesa ecològica de Pobellà i membre de Som lo que Sembrem, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00987/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de representants de Som lo que Sembrem davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01051/10)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Maria Josep Ball, doctora en biologia i bioquímica i membre de Som lo que Sembrem, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01064/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Gerard Batalla, membre de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei per a la Prohibició del Cultiu de Productes Agrícoles Modificats Genèticament i promotor del Multireferèndum, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00988/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Lloveras i Vilamanyà, catedràtic del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00989/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Lloveras i Vilamanyà, exdirector de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01084/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de Teresa Capell, del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01025/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Centre de Recerca en Agrigenòmica davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00990/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00991/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01082/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de Pere Arús, adjunt a la Direcció Científica de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i especialista en genètica de plantes, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01042/10)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de Joaquim Brufau de Barberà, director del centre Mas de Bover del Departament de Nutrició Animal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01029/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Hipra davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00992/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença d'un representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00993/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00994/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00995/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01039/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de representants d'Unió de Pagesos davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01047/10)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Coll, membre d'Unió de Pagesos, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01055/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença d'Emili Aguilera, industrial ecològic i membre d'Unió de Pagesos, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01068/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença de Carles Mencos, membre d'Unió de Pagesos, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01069/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00996/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01040/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença de representants de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01049/10)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Agrària Joves Agricultors de Lleida davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00997/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 35

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Agrària Joves Agricultors davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01041/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 36

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Agrària Joves Agricultors davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01048/10)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 37

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00998/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 38

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-00999/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 39

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Fabricants de Pinsos davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01000/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 40

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Fabricants de Pinsos davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01033/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 41

  Sol·licitud de compareixença de Pere Puigdomènech, director del Departament de Genètica Molecular del Consell Superior d'Investigacions Científiques, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01028/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 42

  Sol·licitud de compareixença de Pere Puigdomènech, professor de recerca del Consell Superior d'Investigacions Científiques, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01043/10)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 43

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Casacuberta, vicedirector de l'Institut de Biologia Molecular del Consell Superior d'Investigacions Científiques, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01027/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 44

  Sol·licitud de compareixença de Julián Arnedo, president de l'Associació Nacional d'Obtentors Vegetals, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01045/10)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 45

  Sol·licitud de compareixença de Carme Carretero, doctora del Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària de la Universitat de Girona, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01046/10)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 46

  Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01050/10)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 47

  Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, industrial ecològic i president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01071/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 48

  Sol·licitud de compareixença de Daniel Valls, president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01079/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 49

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Riera Pagès, membre de Pagesos per la Independència, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01052/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 50

  Sol·licitud de compareixença de Rosa Binimelis, doctora en economia ecològica i membre de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01053/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 51

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Ferrer davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01054/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 52

  Sol·licitud de compareixença de Mónica Vargas, sociòloga i membre de l'Observatori del Deute en la Globalització, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01056/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 53

  Sol·licitud de compareixença de Mónica Vargas, sociòloga i membre de l'Observatori del Deute en la Globalització, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01066/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 54

  Sol·licitud de compareixença de Blanca Ruibal, doctora enginyera agrònoma i membre d'Amics de la Terra, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01057/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 55

  Sol·licitud de compareixença de Javier Guzmán, politòleg, sociòleg i membre d'Oxfam, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01058/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 56

  Sol·licitud de compareixença d'Enric Navarro, membre de Pagesos Agroecològics de l'Empordà, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01059/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 57

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Garcia, investigador en l'àmbit de la justícia alimentària global, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01060/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 58

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Vallmitjana, doctor en biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01062/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 59

  Sol·licitud de compareixença de Gregorio Álvaro, doctor en enginyeria bioquímica i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01063/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 60

  Sol·licitud de compareixença de Júlia Lladós, economista alimentària internacional, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01065/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 61

  Sol·licitud de compareixença de Salomó Torres, membre d'Unió de Pagesos, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01067/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 62

  Sol·licitud de compareixença d'Elisabet Font, biòloga, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01070/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 63

  Sol·licitud de compareixença de Josep Olivero, gerent del Celler Cooperatiu de Salelles, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01072/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 64

  Sol·licitud de compareixença de Joaquima Messeguer Peypoch, exinvestigadora del Departament de Genètica Vegetal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01026/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 65

  Sol·licitud de compareixença d'Abel Mariné, del Departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01030/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 66

  Sol·licitud de compareixença de Pere Costafreda, enginyer agrònom, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01031/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 67

  Sol·licitud de compareixença de Gonçal Niubó, agricultor i representant de ProBio a Catalunya, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01032/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 68

  Sol·licitud de compareixença d'Alberto Ojembarrena, director d'operacions de Pioneer, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01034/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 69

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Tribó, director tècnic de Pioneer, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01035/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 70

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Semillas Fitó davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01038/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 71

  Sol·licitud de compareixença de Jaime Costa Vilamajó, director de ciències reguladores de Monsanto, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01036/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 72

  Sol·licitud de compareixença de Jaime Costa Vilamajó, director de ciències reguladores de Monsanto, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01076/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 73

  Sol·licitud de compareixença Concepción Novillo, directora d'afers reguladors per al sud d'Europa de Monsanto, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01037/10)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 74

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Naturalistes de Girona davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01074/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 75

  Sol·licitud de compareixença de Tomás García Azcárate, expert en economia dels mercats agrícoles, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01075/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 76

  Sol·licitud de compareixença d'Esteban Alcalde, director d'afers reguladors per a Europa, Àfrica i l'Orient Mitjà de Syngenta, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01077/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 77

  Sol·licitud de compareixença d'Anna Rosa Martínez, delegada de Greenpeace a Catalunya, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01078/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 78

  Sol·licitud de compareixença de Joan Borja, representant de l'Associació Empresarial per a l'Agricultura Ecològica, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01080/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 79

  Sol·licitud de compareixença d'Emili Montesinos Seguí, director del Centre d'Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal de la Universitat de Girona, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01081/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 80

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Agència Catalana del Consum davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01083/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 81

  Sol·licitud de compareixença de Paul Christou, director del centre Agrotecnio de la Universitat de Lleida, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01085/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 82

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Pané, director gerent de la Cooperativa d'Ivars d'Urgell, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01086/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 83

  Sol·licitud de compareixença de Gilles-Éric Séralini, investigador dels efectes dels organismes genèticament modificats sobre la salut i professor a la Universitat de Caen, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01087/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 84

  Sol·licitud de compareixença d'Angelika Hilbeck, investigadora dels efectes dels transgènics sobre el medi, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01088/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 85

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Pigem, filòsof de la ciència i Premi de Filosofia de l'Institut d'Estudis Catalans, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01089/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 86

  Sol·licitud de compareixença de Juan José Mallén Playá, vicepresident de la Cooperativa Joaquín Costa de Binèfar, davant la Subcomissió d'Estudi dels Transgènics (Tram. 356-01090/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 87

  Compareixença de Martí Boada, professor titular del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals d'aquesta universitat, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a explicar el projecte del museu europeu dels boscos (Tram. 357-01169/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Compareixença.

Nota: Si escau, el president proposarà d'ampliar l'ordre del dia per substanciar la compareixença a que fa referència el punt 3.