Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 22 d'octubre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Carmen Maté García, investigadora i col·laboradora de la Facultat de Biologia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00737/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Ramon Garcia, auxiliar sanitari de l'Àrea d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00742/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Luis Flores Girón, veterinari de fauna salvatge, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00810/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Jaime Vidal, etòleg de gossos, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00751/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Jaume Fatjó, doctor en veterinària i director de la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00738/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Jordi Portabella i Calvete, biòleg, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00740/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Marta Tafalla, doctora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00741/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'Anna Mulà, en representació de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Barcelona i de la Fundació Franz Weber, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00730/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Leonardo Anselmi Raffaelli, director executiu de la Fundació Franz Weber i membre de l'Associació Animalista Libera, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00811/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Magda Oranich, presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00739/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'Immanuel Birmelin, etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00809/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'Urs Pilz, president de l'Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00732/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.