Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 15 d'octubre de 2014
Hora:
15:45h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de compareixença d'Immanuel Birmelin, etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-02047/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de compareixença de Luis Flores Girón, veterinari de fauna salvatge, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-02048/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Proposta de compareixença de Leonardo Anselmi Raffaelli, director executiu de la Fundació Franz Weber i membre de l'Associació Animalista Libera, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-02049/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.