Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 8 d'octubre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Genís Matabosch, director del Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00729/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Joan Ramon Graell, president de l'Associació de Professionals del Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00731/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Blaï Mateu Trias, en representació de la companyia Baró d'Evel Cirk, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00733/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Rafael Arencón, coordinador del Grup de Defensa del Circ amb Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00744/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença de Jaume Mateu i Bullich, Tortell Poltrona, director del Circ Cric i fundador de Pallassos sense Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00746/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Carles Raluy, director del Circ Raluy, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00749/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'Enys Faggioni, empresari del Gran Circo Americano, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00748/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'Urs Pilz, president de l'Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00732/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00734/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Vicent Llorca i Barreres, director de la revista "Zirkólika", amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00745/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Gaetano Montico, president del Sindicat Autònom d'Ensinistradors d'Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 353-00750/10)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Substanciació.