Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 23 de juliol de 2014
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de compareixença del conseller de Cultura amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01498/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 2

  Proposta de compareixença del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01497/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Proposta de compareixença de la secretària general de Cultura o del responsable en qui delegui amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01452/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 4

  Proposta de compareixença de la secretària general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural o del responsable en qui delegui amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01453/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 5

  Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008

  • 5.1

   Proposta de compareixença de Genís Matabosch, director del Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01454/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.2

   Proposta de compareixença de Genís Matabosch, director del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01480/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.3

   Proposta de compareixença de Genís Matabosch, director del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01525/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.4

   Proposta de compareixença de Genís Matabosch, director del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01541/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.5

   Proposta de compareixença de Leonardo Anselmi, en representació de la Fundació Franz Weber, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01455/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.6

   Proposta de compareixença de Leo Anselmi, en representació de la Campanya Clac, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01503/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.7

   Proposta de compareixença d'Anna Mulà, en representació de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01456/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.8

   Proposta de compareixença d'Anna Mulà, membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona i experta en dret animal i dret ambiental en el sector públic i privat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01468/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.9

   Proposta de compareixença d'Anna Mulà, en representació de la Fundació Franz Weber, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01500/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.10

   Proposta de compareixença d'Anna Mulà, membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01567/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.11

   Proposta de compareixença de Joan Ramon Graell, president de l'Associació de Professionals del Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01457/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.12

   Proposta de compareixença de Joan Ramon Graell, president de l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01477/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.13

   Proposta de compareixença de Joan Ramon Graell, president de l'Associació de Professionals del Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01521/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.14

   Proposta de compareixença d'Albert Fort, en representació de l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01522/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.15

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01558/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.16

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01571/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.17

   Proposta de compareixença de Ricard Panadès i Baldrich, gestor cultural i expresident de l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01560/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.18

   Proposta de compareixença d'Urs Pilz, president de l'Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01458/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.19

   Proposta de compareixença d'Urs Pilz, president de l'Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01486/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.20

   Proposta de compareixença d'Urs Pilz, president de l'Associació Europea de Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01547/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.21

   Proposta de compareixença de Blai Mateu, guanyador del Premi Nacional de Circ i del Premi Ciutat de Barcelona 2010, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01459/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.22

   Proposta de compareixença de Blai Mateu Trias, en representació de la companyia Baró d'Evel Cirk, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01523/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.23

   Proposta de compareixença de Carmen Méndez, presidenta de l'Associació en Defensa dels Drets dels Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01460/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.24

   Proposta de compareixença de Pep Garcia, mànager de gires del Circ Raluy, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01461/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.25

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01462/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.26

   Proposta de compareixença de Joyce Hatheway Poole, amb un postdoctorat a la Universitat de Princeton, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01463/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.27

   Proposta de compareixença de Joyce Hatheway Poole, amb un postdoctorat a la Universitat de Princeton, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01563/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.28

   Proposta de compareixença de Joyce Hatheway Poole, de la Universitat de Cambridge, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01509/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.29

   Proposta de compareixença de Marc Bekoff, professor emèrit en ecologia i biologia evolutiva de la Universitat de Colorado, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01464/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.30

   Proposta de compareixença de Marc Bekoff, professor emèrit d'ecologia i biologia evolutiva de la Universitat de Colorado, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01510/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.31

   Proposta de compareixença de Marc Bekoff, professor emèrit d'ecologia i biologia evolutiva de la Universitat de Colorado, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01564/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.32

   Proposta de compareixença de Carmen Maté García, investigadora i col·laboradora de la Facultat de Biologia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01465/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.33

   Proposta de compareixença de Carmen Maté García, investigadora i col·laboradora de la Facultat de Biologia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01511/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.34

   Proposta de compareixença de Carmen Maté García, investigadora i col·laboradora de la Facultat de Biologia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01565/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.35

   Proposta de compareixença de Jaume Fatjó, doctor en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01466/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.36

   Proposta de compareixença de Jaume Fatjó, director de la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01507/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.37

   Proposta de compareixença de Jaume Fatjó, doctor en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01566/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.38

   Proposta de compareixença de Magda Oranich, advocada i experta en dret de família, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01467/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.39

   Proposta de compareixença de Magda Oranich, presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01512/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.40

   Proposta de compareixença de Xavier Manteca, doctor en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01469/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.41

   Proposta de compareixença de Xavier Manteca, veterinari de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01513/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.42

   Proposta de compareixença de Jordi Portabella i Calvete, biòleg, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01470/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.43

   Proposta de compareixença de Marta Tafalla, doctora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01471/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.44

   Proposta de compareixença de Marta Tafalla, en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01506/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.45

   Proposta de compareixença de Marta Tafalla, doctora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01568/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.46

   Proposta de compareixença de Ramon Garcia, auxiliar sanitari de l'Àrea d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01472/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.47

   Proposta de compareixença de Ramon Garcia, auxiliar sanitari de l'Àrea d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01569/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.48

   Proposta de compareixença de Núria Ibáñez Jiménez, estudiant de veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01473/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.49

   Proposta de compareixença de Núria Ibáñez Jiménez amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01518/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.50

   Proposta de compareixença d'Alejandra Garcia, periodista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01474/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.51

   Proposta de compareixença d'Alejandra Garcia amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01519/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.52

   Proposta de compareixença d'Alejandra Garcia, periodista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01570/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.53

   Proposta de compareixença de Lluís Flores, veterinari de fauna salvatge, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01475/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.54

   Proposta de compareixença de Luis Flores Girón, en representació de Veterinaris, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01514/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.55

   Proposta de compareixença de Jordi Ferrés, etòleg especialista en felins, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01476/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.56

   Proposta de compareixença de Jordi Ferrés, etòleg especialista en felins, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01515/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.57

   Proposta de compareixença de Rafael Arencón, coordinador del Grup de Defensa del Circ amb Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01478/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.58

   Proposta de compareixença de Rafael Arencón, coordinador del Grup de Defensa del Circ amb Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01539/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.59

   Proposta de compareixença de Marcel Barrera, periodista de la revista "Zirkòlika", amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01479/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.60

   Proposta de compareixença de Marcel Barrera, de la revista "Zirkòlica", amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01520/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.61

   Proposta de compareixença de Marcel Barrera, periodista de la revista "Zirkòlika", amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01540/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.62

   Proposta de compareixença de Vicent Llorca i Barreres, director de la revista "Zirkòlika", amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01562/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.63

   Proposta de compareixença de Josep Miret Quitllet, ensinistrador de serps, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01481/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.64

   Proposta de compareixença de Josep Miret Quitllet, ensinistrador de serps, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01542/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.65

   Proposta de compareixença d'Ivonne Kludshy, domadora d'elefants, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01482/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.66

   Proposta de compareixença d'Ivonne Kludshy, domadora d'elefants, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01543/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.67

   Proposta de compareixença de Jaume Mateu i Bullich, director del Circ Cric i fundador de Pallassos sense Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01483/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.68

   Proposta de compareixença de Jaume Mateu i Bullich, director del Circ Cric i fundador de Pallassos sense Fronteres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01544/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.69

   Proposta de compareixença de Jaume Mateu i Bullich, Tortell Poltrona, Premi Nacional de Cultura en la categoria de circ i Premi Nacional de Circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01561/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.70

   Proposta de compareixença d'Adela Cortina, catedràtica d'ètica i filosofia de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01484/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.71

   Proposta de compareixença d'Adela Cortina, catedràtica d'ètica i filosofia de la Universitat de València, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01545/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.72

   Proposta de compareixença de Martín Lacey, ensinistrador de feres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01485/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.73

   Proposta de compareixença de Martín Lacey, ensinistrador de feres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01546/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.74

   Proposta de compareixença de Lisa Rado Fornaciari, ensinistradora de lleons marins i óssos, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01487/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.75

   Proposta de compareixença Lisa Rado Fornaciari, ensinistradora de lleons marins i óssos, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01548/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.76

   Proposta de compareixença d'Enys Faggioni, empresari del Gran Circo Americano, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01488/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.77

   Proposta de compareixença d'Enys Faggioni, adjunt de direcció del Gran Circo Americano, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01549/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.78

   Proposta de compareixença de Carles Raluy, director del Circ Raluy, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01489/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.79

   Proposta de compareixença de Carles Raluy, director del Circ Raluy, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01550/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.80

   Proposta de compareixença de Josep Garcia, gestor cultural, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01490/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.81

   Proposta de compareixença de Josep Garcia, gestor cultural, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01551/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.82

   Proposta de compareixença de Gaetano Montico, president del Sindicat Autònom d'Ensinistradors d'Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01491/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.83

   Proposta de compareixença de Gaetano Montico, president del Sindicat Autònom d'Ensinistradors d'Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01552/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.84

   Proposta de compareixença de Rona Brown, responsable governamental per a la Classical Circus Association, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01492/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.85

   Proposta de compareixença de Rona Brown, responsable governamental per a la Classical Circus Association, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01553/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.86

   Proposta de compareixença de Julio Revolledo, director de la llicenciatura en arts del circ de la Universitat Mesoamericana de Puebla, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01493/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.87

   Proposta de compareixença de Julio Revolledo, director de la llicenciatura en arts del circ de la Universitat Mesoamericana de Puebla, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01554/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.88

   Proposta de compareixença d'Immanuel Birmelin, etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01494/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.89

   Proposta de compareixença d'Immanuel Birmelin, etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01555/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.90

   Proposta de compareixença d'Eladio Mateo Ayala, advocat especialitzat en dret de l'espectacle, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01495/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.91

   Proposta de compareixença d'Eladio Mateo Ayala, advocat especialitzat en dret de l'espectacle, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01556/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.92

   Proposta de compareixença d'Estefania de Mònaco, presidenta de la Federació Mundial de Circ i directora del Festival Internacional de Circ de Montecarlo, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01496/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.93

   Proposta de compareixença d'una representació del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Natural amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01499/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.94

   Proposta de compareixença d'Aïda Gascon, en representació d'Anima Naturalis Internacional, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01501/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.95

   Proposta de compareixença de Carla Cornella, en representació de la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01502/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.96

   Proposta de compareixença de Jennifer Berengueras, en representació d'Infocircos, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01504/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.97

   Proposta de compareixença de Núria Querol, en representació del Grup per a l'Estudi de la Violència envers Humans i Animals, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01505/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.98

   Proposta de compareixença d'Albert López, biòleg de l'Associació Minan, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01508/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.99

   Proposta de compareixença de Daniel Turner, biòleg de Born Free Foundation i coordinador de la coalició europea Endcap, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01516/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.100

   Proposta de compareixença d'Andreu Rivels amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01517/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.101

   Proposta de compareixença de Jordi Jané, periodista i crític especialista de circ contemporani, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01524/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.102

   Proposta de compareixença de Jordi Jané i Romeu, professor de teoria, història i dramatúrgia del circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01557/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.103

   Proposta de compareixença de Jordi Jané i Romeu, periodista i crític de circ, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01559/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.104

   Proposta de compareixença de Jordi Gaspar, director de la Fira del Circ de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01526/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.105

   Proposta de compareixença de Carles Duarte, president del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01527/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.106

   Proposta de compareixença de Cèsar Bona, professor de "El Cuarto Hocico", amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01528/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.107

   Proposta de compareixença d'Eduardo Barona, en representació de la Fundació Yelcho, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01529/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.108

   Proposta de compareixença de Pierre Enoff amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01530/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.109

   Proposta de compareixença de Jaime Vidal, etòleg de gossos, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01531/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.110

   Proposta de compareixença de Tomàs Camps, professor de veterinària i etologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01532/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.111

   Proposta de compareixença de Lluís Ferrer Caubet, professor de veterinària i etologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01533/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.112

   Proposta de compareixença de Christophe Buhot, president de la Federació de Veterinaris d'Europa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01534/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.113

   Proposta de compareixença del director de l'Institut del Teatre amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01535/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.114

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Animalista Libera amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01536/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.115

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya o de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01537/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 5.116

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 352-01538/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.