Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 12 de juny de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el manteniment del tipus reduït de l'impost sobre el valor afegit en el sector de l'horticultura ornamental (Tram. 250-00006/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 21; esmenes: BOPC, 39, 53)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el compliment de la normativa de consum i competència en la venda i la distribució de cítrics del Baix Ebre i el Montsià (Tram. 250-00012/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 4, 24)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'Observatori Nacional de Política Agroalimentària (Tram. 250-00095/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 41; esmenes: BOPC, 51, 18)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de les zones protegides del delta del Llobregat (Tram. 250-00194/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 75; esmenes: BOPC, 59, 59)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la política agrària comuna (Tram. 250-00285/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Àngel Ros i Domingo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 52; esmenes: BOPC, 83, 39)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el desenvolupament de les polítiques agroalimentàries (Tram. 250-00286/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Àngel Ros i Domingo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 52; esmenes: BOPC, 83, 40)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el control dels purins i la contaminació per nitrats (Tram. 250-00367/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 55; esmenes: BOPC, 97, )

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre els plans amb relació a l'Institut de Recerca Tecnològica Agroalimentària (Tram. 354-00078/10)

  Àngel Ros i Domingo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Secció d'Agents Rurals de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè exposi la seva valoració de la campanya de prevenció d'incendis (Tram. 356-00241/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Agrupació d'Agents Rurals de Comissions Obreres davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè exposi la seva valoració de la campanya de prevenció d'incendis (Tram. 356-00240/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.