Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimarts, 3 de juliol de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la Resolució sobre la continuïtat del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica aprovada el 30 de setembre de 2011 (Tram. 311-00946/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 179, 44)

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estructura i les funcions del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (Tram. 311-00947/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 179, 44)

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències a nivell de la Unió Europea de la desaparició del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (Tram. 311-00948/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 179, 45)

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur del Parc Natural de Collserola (Tram. 311-01372/09)

   Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 237, 70)

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (Tram. 311-01515/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 237, 110)

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per a potenciar el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (Tram. 311-01516/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 237, 111)

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reducció pressupostària del Consorci de l'Alta Garrotxa per al 2012 (Tram. 311-02219/09)

   Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 272, 76)

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta d'emplaçament del projecte Eurovegas en terrenys de conreu d'alt valor estratègic (Tram. 311-02285/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 272, 90)

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals es van enviar agents rurals a emprovar-se pantalons d'uniforme el 8 de març de 2012 en horari laboral i havent estat activat el pla Alfa, de prevenció d'incendis (Tram. 311-02392/09)

   Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 277, 107)

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a tancar l'oficina d'Alcarràs (Segrià) (Tram. 311-02393/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 114)

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estalvi que produirà el tancament de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Alcarràs (Segrià) (Tram. 311-02394/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 114)

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'activitat de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Alcarràs (Segrià) del 2009 al 2011 (Tram. 311-02395/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 114)

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a tancar l'oficina d'Almenar (Segrià) (Tram. 311-02396/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 115)

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estalvi que produirà el tancament de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Almenar (Segrià) (Tram. 311-02397/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 115)

  • 1.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'activitat de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Almenar (Segrià) del 2009 al 2011 (Tram. 311-02398/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 115)

  • 1.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a tancar l'oficina d'Almacelles (Segrià) (Tram. 311-02399/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 115)

  • 1.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estalvi que produirà el tancament de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Almacelles (Segrià) (Tram. 311-02400/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 116)

  • 1.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'activitat de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Almacelles (Segrià) del 2009 al 2011 (Tram. 311-02401/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 116)

  • 1.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a tancar l'oficina d'Agramunt (Urgell) (Tram. 311-02402/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 116)

  • 1.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estalvi que produirà el tancament de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Agramunt (Urgell) (Tram. 311-02403/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 117)

  • 1.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'activitat de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Agramunt (Urgell) del 2009 al 2011 (Tram. 311-02404/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 117)

  • 1.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a tancar l'oficina de Torres de Segre (Segrià) (Tram. 311-02405/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 117)

  • 1.23

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estalvi que produirà el tancament de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Torres de Segre (Segrià) (Tram. 311-02406/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 118)

  • 1.24

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'activitat de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Torres de Segre (Segrià) del 2009 al 2011 (Tram. 311-02407/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 118)

  • 1.25

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a tancar l'oficina d'Organyà (Alt Urgell) (Tram. 311-02408/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 118)

  • 1.26

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estalvi que produirà el tancament de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Organyà (Alt Urgell) (Tram. 311-02409/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 118)

  • 1.27

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'activitat de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Organyà (Alt Urgell) del 2009 al 2011 (Tram. 311-02410/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 119)

  • 1.28

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a tancar l'oficina de Bellver de Cerdanya (Cerdanya) (Tram. 311-02411/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 119)

  • 1.29

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estalvi que produirà el tancament de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Bellver de Cerdanya (Cerdanya) (Tram. 311-02412/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 119)

  • 1.30

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'activitat de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Bellver de Cerdanya (Cerdanya) del 2009 al 2011 (Tram. 311-02413/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 120)

  • 1.31

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a tancar l'oficina de Ponts (Noguera) (Tram. 311-02414/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 120)

  • 1.32

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estalvi que produirà el tancament de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Ponts (Noguera) (Tram. 311-02415/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 120)

  • 1.33

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'activitat de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Ponts (Noguera) del 2009 al 2011 (Tram. 311-02416/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 120)

  • 1.34

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a tancar l'oficina de la Granadella (Garrigues) (Tram. 311-02417/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 121)

  • 1.35

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estalvi que produirà el tancament de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la Granadella (Garrigues) (Tram. 311-02418/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 121)

  • 1.36

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'activitat de l'oficina del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la Granadella (Garrigues) del 2009 al 2011 (Tram. 311-02419/09)

   Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 283, 121)

  • 1.37

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les campanyes de promoció dels productes agroalimentaris ecològics (Tram. 311-02601/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 98)

  • 1.38

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a la promoció del consum social d'aliments ecològics (Tram. 311-02602/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 98)

  • 1.39

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a augmentar la sensibilització vers la producció agrària ecològica en l'àmbit educatiu (Tram. 311-02603/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 98)

  • 1.40

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a caracteritzar el consum d'aliments ecològics (Tram. 311-02604/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 99)

  • 1.41

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a incrementar la producció i la facturació dels operadors agraris ecològics (Tram. 311-02605/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 99)

  • 1.42

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a resoldre els punts crítics de la producció ecològica (Tram. 311-02606/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 99)

  • 1.43

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a fomentar la distribució i la comercialització dels aliments ecològics (Tram. 311-02607/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 100)

  • 1.44

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per al desenvolupament del sector agroalimentari ecològic en l'àmbit local (Tram. 311-02608/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 100)

  • 1.45

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a millorar l'estructuració del sector agroalimentari ecològic (Tram. 311-02609/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 100)

  • 1.46

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a garantir la certificació del producte ecològic (Tram. 311-02610/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 101)

  • 1.47

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a garantir el seguiment i el control de la qualitat del producte ecològic (Tram. 311-02611/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 101)

  • 1.48

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a actualitzar el sistema de control i certificació del producte ecològic (Tram. 311-02612/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 101)

  • 1.49

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a garantir que els conreus modificats genèticament i els productes fitosanitaris no contaminin els conreus d'agricultura ecològica (Tram. 311-02613/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 102)

  • 1.50

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a potenciar la recerca en matèria de produccions ecològiques (Tram. 311-02614/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 102)

  • 1.51

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a estructurar un sistema d'assessorament en matèria ecològica (Tram. 311-02615/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 102)

  • 1.52

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a la formació dels agents del sector de la producció agroalimentària ecològica (Tram. 311-02616/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 103)

  • 1.53

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a reformar el marc legal de la producció agroalimentària ecològica (Tram. 311-02617/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 103)

  • 1.54

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a reforçar l'estructura administrativa en matèria de producció agroalimentària (Tram. 311-02618/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 103)

  • 1.55

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a la creació d'un sistema de recollida i tractament de dades estadístiques sobre la producció agrària ecològica (Tram. 311-02619/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 104)

  • 1.56

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a incloure els productes ecològics en les polítiques ambientals (Tram. 311-02620/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 308, 104)

  • 1.57

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'execució del Programa de desenvolupament rural 2007-2013 (Tram. 311-02797/09)

   Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 327, 36)

  • 1.58

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes i les conseqüències de l'incendi que va afectar Rasquera, el Perelló i Tivenys (Tram. 311-02870/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 327, 39)

  • 1.59

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les tasques de gestió forestal per a la prevenció d'incendis fetes el 2011 i el primer quadrimestre del 2012 (Tram. 311-02871/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 327, 39)

  • 1.60

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'efecte de les retallades econòmiques i la reducció dels serveis de Forestal Catalana, SA, en la prevenció d'incendis forestals (Tram. 311-02872/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 327, 40)

  • 1.61

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la disposició de recursos de les associacions de defensa forestal (Tram. 311-02873/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 327, 40)

  • 1.62

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la convocatòria de les subvencions per a les associacions de defensa forestal (Tram. 311-02877/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 327, 41)

  • 1.63

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reconsideració de la política de gestió forestal (Tram. 311-02878/09)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 327, 42)

 • 2

  Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d'abril, i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011

  • 2.1

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Cinegètica Barraquers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01233/09)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.2

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01234/09)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.3

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma Tradició Ocellaire amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01235/09)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.4

   Proposta de compareixença d'una representació del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01236/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.5

   Proposta de compareixença d'una representació de la Societat Espanyola d'Ornitologia Birdlife Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01237/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.6

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut Català d'Ornitologia amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01238/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.7

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Caça amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01239/09)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.8

   Proposta de compareixença de Santi Mañosa, en representació de l'Institut Català d'Ornitologia, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01240/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.9

   Proposta de compareixença de Cristina Sánchez, en representació de la Societat Espanyola d'Ornitologia Birdlife Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01241/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.10

   Proposta de compareixença de Toni Altayó, en representació de l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01242/09)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.11

   Proposta de compareixença de Gabriel Gargallo, de l'Institut Català d'Ornitologia, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01243/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.12

   Proposta de compareixença de Santi Mañosa, de l'Institut Català d'Ornitologia, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01244/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.13

   Proposta de compareixença de Cristina Sánchez Alonso, delegada a Catalunya de la Societat Espanyola d'Ornitologia Birdlife, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01245/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.14

   Proposta de compareixença de Jordi Baucells Colomer, biòleg i enginyer agrícola, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01246/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.15

   Proposta de compareixença d'Òscar Pérez García, de la Plataforma Tradició Ocellaire i de la Societat Ocellaire de Torelló, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01247/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.16

   Proposta de compareixença de Pere Castell Castells, de la Plataforma Tradició Ocellaire i la Societat Ocellaire de Torelló, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01248/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.17

   Proposta de compareixença de Manel Raurich Rubinat, president de l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01249/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.18

   Proposta de compareixença de Paco Piera Orozco, president de la Federació Catalana de Caça, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01250/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.19

   Proposta de compareixença de Mariano Maté Cuadrado, delegat ocellaire de la Federació Catalana de Caça, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01251/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.20

   Proposta de compareixença de Sebastià Marmolejo Valiente, president de la Societat Ocellaire Sant Celoni, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01252/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.21

   Proposta de compareixença del subdirector general d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01253/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.22

   Proposta de compareixença del cap de l'Àrea d'Activitats Cinegètiques de la Subdirecció General d'Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01254/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.23

   Proposta de compareixença de Salvador Morató, en representació de l'Agrupació Esportiva Ocellaire de Manlleu, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01255/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.24

   Proposta de compareixença de Josep Miquel Badia, president de la Societat Ornitològica de l'Hospitalet, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01259/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.25

   Proposta de compareixença del subdirector de Medi Natural del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01260/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.26

   Proposta de compareixença de l'alcaldessa de Santpedor (Bages) amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01261/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.27

   Proposta de compareixença de Francesc Pujol Rusell, humanista i antropòleg, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01262/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.28

   Proposta de compareixença de Josep Vargas, en representació de la societat ocellaire Els Passerells, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01263/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.29

   Proposta de compareixença de Claudio Sánchez, en representació de la societat ocellaire Els Passerells, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01264/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.30

   Proposta de compareixença de Marc Pagès, biòleg de l'empresa Ecotons, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01265/09)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.31

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut Català d'Ornitologia amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01266/09)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.32

   Proposta de compareixença d'una representació de SEO/Birdlife amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01267/09)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.33

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Caça amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals i d'establiment d'un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011 (Tram. 352-01268/09)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.