Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dijous, 31 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les gestions per a l'ampliació de la zona de protecció especial per als ocells del delta del Llobregat (Tram. 250-00731/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 193, 56)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la pesca recreativa responsable (Tram. 250-00740/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 193, 63)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la presentació del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, la dotació pressupostària, la tramitació de l'expedient econòmic plurianual d'inversions i la convocatòria d'un concurs públic per a designar-ne la direcció (Tram. 250-00798/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 214, 29)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un segon habitatge en les explotacions agràries de dimensió reduïda (Tram. 250-00824/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 230, 21)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (Tram. 250-00851/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 37)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el compliment del Programa de desenvolupament rural 2007-2013 i de les directives de benestar animal (Tram. 250-00875/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 250, 42)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la tramitació d'un projecte de llei de caça i l'aprovació d'una normativa que reguli la senyalització de les zones de seguretat en les activitats cinegètiques (Tram. 250-00929/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 33; esmenes: BOPC, 297, 18)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el manteniment de l'oficina que té el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Prats de Lluçanès (Tram. 250-00947/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 264, 51)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'avaluació dels danys en les collites del Parc Agrari del Baix Llobregat i sobre la declaració de zona catastròfica del parc (Tram. 250-00948/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 264, 52)

 • 10

  Proposta de resolució sobre les mesures per a pal·liar les pèrdues econòmiques dels pagesos produïdes pels efectes de l'onada de fred (Tram. 250-01005/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 280, 42)

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Territori del Sénia davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre el projecte pilot "Oli i oliveres mil·lenàries" (Tram. 356-00613/09)

  Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió de Pagesos davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del sector productiu de l'oli d'oliva (Tram. 356-00644/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la secció sectorial del porquí de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre l'aplicació de la normativa de salut i benestar animals (Tram. 356-00653/09)

  Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del director general de Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui les afectacions a elements naturals d'interès d'una explotació a cel obert de guix a Tost (Tram. 356-00655/09)

  Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè doni a conèixer el Programa Selvans (Tram. 356-00657/09)

  Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Proposició de llei de segregació del terme municipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars - Aran (Tram. 202-00075/09)

  /Sindic d'Aran/Conselh Generau d'Aran/

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 223, 15)

 • 17

  Compareixença del president de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre l'estat de la raça bruna i els projectes de futur (Tram. 357-00127/09)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

  Compareixença.