Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dimecres, 21 de març de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 3

    Compareixença de representants de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre els problemes i les propostes del sector (Tram. 357-00254/09)

    Compareixença.

  • 4

    Compareixença d'una representació d'Afrucat, Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre la situació del sector de la fruita dolça (Tram. 357-00177/09)

    Compareixença.