Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dia:
Dijous, 17 de febrer de 2011
Hora:
18:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre els objectius i les actuacions que ha d'impulsar el seu departament (Tram. 355-00008/09)

    Josep Maria Pelegrí i Aixut, Conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

    Sessió informativa.