Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 13 de juliol de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la creació de la regió d'emergències del Pirineu Occidental (Tram. 250-00605/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 291, 56; esmenes: BOPC, 331, 10)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la redacció d'un nou pla territorial de protecció civil de Catalunya (Tram. 250-00612/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 296, 13)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'elaboració i aprovació dels plans d'emergència municipal (Tram. 250-00613/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Mario García Gómez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 296, 15)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la traçabilitat dels equips de protecció respiratòria del Cos de Bombers (Tram. 250-00622/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 302, 26; esmenes: BOPC, 343, 13)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'arranjament de les deficiències estructurals de les instal·lacions esportives de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Tram. 250-00637/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 314, 40)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Seròs (Tram. 250-00642/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 314, 46)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Joan Portals, cap de la Comissaria General de Mobilitat, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les dades de sinistralitat viària de les comarques de Girona (Tram. 356-00727/13)

  Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Mercè Esteve i Pi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Quim Arenas, cap del Parc de Bombers Voluntaris de Puigcerdà, i Jordi Puigdomènech Arnau, cap del Parc de Bombers Voluntaris de Matadepera, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la situació del Cos de Bombers Voluntaris (Tram. 356-00728/13)

  Lluïsa Llop i Fernàndez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Mercè Esteve i Pi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern espanyol a Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la notícia publicada en alguns mitjans amb relació al cas d'un agent del Cos Nacional de Policia infiltrat en diversos moviments i organitzacions (Tram. 356-00731/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat a Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi i exposi el seu parer sobre la presumpta ingerència del Departament de Seguretat Nacional per a captar un jove perquè s'infiltrés en organitzacions polítiques juvenils (Tram. 356-00762/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Pau Morales i Romero, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les mesures de regulació del trànsit previstes per a solucionar els problemes derivats de l'eliminació dels peatges a l'autopista AP-7 (Tram. 356-00763/13)

  Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'àrea de trànsit de Comissions Obreres davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la situació de la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra i l'augment de la sinistralitat (Tram. 356-00772/13)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.