Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 27 d'octubre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Interior (Tram. 410-00012/13)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la seguretat viària dels autocars escolars (Tram. 250-00214/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 91, 24; esmenes: BOPC, 129, 65)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la moratòria en l'ús de les llançadores de projectils viscoelàstics pel Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00227/13)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 60; esmenes: BOPC, 137, 13)

 • 4

  Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als conreus de garrofa (Tram. 250-00236/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 70; esmenes: BOPC, 137, 14)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'increment del nombre d'agents rurals (Tram. 250-00242/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Ramón López Gómez, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 98, 78)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'actuació del Departament d'Interior en l'acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió de les acusacions particulars contra manifestants (Tram. 354-00022/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'acusació particular contra Marcel Vivet (Tram. 354-00023/13)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la gestió policial per a afrontar les grans reunions de joves al carrer per a beure alcohol i sobre l'autoritat policial dels Mossos d'Esquadra en el compliment de llurs funcions d'ordre públic (Tram. 354-00046/13)

  Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els dispositius del Cos de Mossos d'Esquadra en cas de macrobotellots (Tram. 354-00048/13)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els botellots massius i els fets delictius associats (Tram. 354-00050/13)

  Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la manca d'actuació dels Mossos d'Esquadra davant de les agressions a l'estand de l'associació S'Ha Acabat emplaçat a la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 354-00052/13)

  Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els atacs a l'estand de l'associació S'Ha Acabat emplaçat a la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 354-00055/13)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del secretari general d'Interior i el director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informin sobre l'actuació del Departament d'Interior en l'acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió de les acusacions particulars contra manifestants (Tram. 356-00016/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació dels treballadors del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya a Reus i la Zona Franca davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la situació laboral i les condicions en què es presta el servei (Tram. 356-00080/13)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els seus contactes personals amb agents de la policia expedientats per la Divisió d'Afers Interns (Tram. 356-00196/13)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Administració de Seguretat davant la Comissió d'Interior perquè presenti l'enquesta de victimització ciutadana de la Direcció General d'Administració de Seguretat (Tram. 356-00232/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Compareixença de la directora general d'Administració de Seguretat davant la Comissió d'Interior per a presentar l'enquesta de victimització ciutadana de la Direcció General d'Administració de Seguretat (Tram. 357-00092/13)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

Nota: Si és aprovada la compareixença de la directora general d'Administració de Seguretat, el president, d'acord amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar-la, com a punt 16.