Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 14 de juliol de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre seguretat ciutadana (Tram. 250-00007/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 19, 10)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la dotació de patrulles de proximitat i de seguretat ciutadana als barris de la Marina, la Marina del Prat Vermell i la Marina del Port, de Barcelona (Tram. 250-00014/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 24, 10; esmenes: BOPC, 79, 65)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la coerció contra individus o organitzacions per mitjà de la simulació de linxaments (Tram. 250-00019/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 24, 16)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la defensa judicial dels agents del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00066/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 30, 44; esmenes: BOPC, 79, 71)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior i la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre la campanya de prevenció d'incendis forestals del 2021 i la preocupació dels sindicats del Cos de Bombers de la Generalitat pel que fa a aquesta qüestió (Tram. 354-00020/13)

  Ramon Espadaler Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'actuació del Departament d'Interior en l'acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió de les acusacions particulars contra manifestants (Tram. 354-00022/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'acusació particular contra Marcel Vivet (Tram. 354-00023/13)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del secretari general d'Interior i el director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informin sobre l'actuació del Departament d'Interior en l'acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió de les acusacions particulars contra manifestants (Tram. 356-00016/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament d'Interior davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (Tram. 356-00040/13)

  Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (Tram. 356-00041/13)

  Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Administració de Seguretat davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (Tram. 356-00042/13)

  Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.