Comissió d'Interior

Dia:
Divendres, 2 de juliol de 2021
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00015/13)

    Joan Ignasi Elena Garcia, Conseller del Departament d'Interior

    Sessió informativa.