Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 25 de novembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació dels guaites forestals de la Generalitat davant la Comissió d'Interior per a informar sobre la situació del col·lectiu (Tram. 357-00730/12)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el resultat de les proves d'avaluació psicològica en la convocatòria d'oposicions per a l'accés a l'escala bàsica de Bombers de la Generalitat (Tram. 354-00402/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la informació d'un mitjà de comunicació relativa a la suplantació digital d'organitzacions de l'esquerra independentista i moviments socials (Tram. 354-00403/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la informació d'un mitjà de comunicació relativa a la suplantació digital d'organitzacions de l'esquerra independentista i moviments socials (Tram. 354-00404/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior perquè informi sobre el dispositiu policial del desallotjament de la Casa Buenos Aires, de Barcelona (Tram. 354-00405/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Milà i Vidal, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la notícia d'un mitjà de comunicació relativa a la suplantació digital d'organitzacions de l'esquerra independentista i moviments socials (Tram. 356-00914/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Eduard Sallent, comissari en cap del Cos de Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la notícia d'un mitjà de comunicació relativa a la suplantació digital d'organitzacions de l'esquerra independentista i moviments socials (Tram. 356-00915/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el resultat de les proves d'avaluació psicològica en la convocatòria d'oposicions per a l'accés a l'escala bàsica de Bombers de la Generalitat (Tram. 356-00916/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Proposta de resolució sobre la publicitat de les instruccions que regeixen l'actuació dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-01039/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 11; esmenes: BOPC, 518, 4)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'adopció d'un protocol de cobertura informativa d'esdeveniments potencialment violents (Tram. 250-01056/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 30; esmenes: BOPC, 518, 5)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la condemna a la inacció intencionada del Govern davant d'accions il·legals que vulneren el lliure exercici del dret a la llibertat de moviments emparat per la Constitució i el Tractat de la Unió Europea (Tram. 250-01082/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 490, 23)

 • 12

  Proposta de resolució sobre els talls viaris a l'autopista AP7 i la carretera NII a la Jonquera (Tram. 250-01083/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 490, 24)