Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 14 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'associació Irídia davant la Comissió d'Interior per a presentar l'Informe anual sobre violència institucional (Tram. 357-00705/12)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la dotació del Cos de Mossos d'Esquadra amb vestuari, elements de protecció personal, materials i eines (Tram. 250-01019/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 454, 18)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el garantiment del compliment de les conclusions de la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots (Tram. 250-01020/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Ferran Roquer i Padrosa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; José Rodríguez Fernández, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 454, 19)

 • 4

  Proposta de resolució de suport als agents del Cos de Mossos d'Esquadra davant l'intent de denigració per TV3 (Tram. 250-01021/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 454, 20)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos provinents de la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Tram. 250-01038/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 479, 10)