Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 23 de setembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Interior (Tram. 410-00005/12)

  Elecció del vicepresident

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les responsabilitats per a les quals ha estat designat (Tram. 354-00357/12)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Compareixença d'Isabel Tapia i Manuel Peinado, representants de l'Associació de Policies LGTBI+ Gaylespol, davant la Comissió d'Interior per a informar sobre les funcions i les activitats de l'Associació (Tram. 357-00676/12)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució de rebuig de l'ús de la coacció i la violència en concentracions i manifestacions (Tram. 250-00992/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 435, 20)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la reforma de la normativa d'identificació dels policies en funcions d'ordre públic (Tram. 250-01004/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 441, 18)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la dotació del parc mòbil de l'àrea bàsica policial Selva Litoral amb els vehicles necessaris (Tram. 250-01010/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 441, 25; esmenes: BOPC, 494, 33)

 • 7

  Proposta de resolució de reprovació del conseller d'Interior per l'increment de la violència policial en casos de desnonament (Tram. 250-01011/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 441, 25)