Comissió d'Interior

Dia:
Divendres, 31 de juliol de 2020
Hora:
09:30h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d'Interior perquè presenti l'informe "Deficiències en matèria d'emergència nuclear" (Tram. 357-00656/12)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'auditoria encarregada arran de l'actuació dels Mossos d'Esquadra per a aturar els incidents de l'octubre i el novembre del 2019 a diversos municipis i sobre l'informe presentat pel Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra el 29 de juny de 2020 (Tram. 354-00326/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.