Comissió d'Interior

Dia:
Divendres, 26 de juny de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'ascens de l'inspector dels Mossos d'Esquadra Jordi Arasa a cap de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Barcelona (Tram. 354-00311/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la inseguretat a Mataró i el Maresme (Tram. 354-00314/12)

  Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la notícia relativa a l'agressió racista de sis agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial Central a un jove a Sant Feliu Sasserra (Bages) (Tram. 354-00317/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'actuació del Departament d'Interior davant dels presumptes actes discriminatoris i racistes duts a terme per efectius dels Mossos d'Esquadra (Tram. 354-00318/12)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'endarreriment en l'execució de les mesures de prevenció dels riscos de la temporada d'estiu als espais naturals (Tram. 356-00778/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Arasa, inspector del Cos de Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les seves responsabilitats en els fets del desallotjament del 15-M a la plaça de Catalunya de Barcelona (Tram. 356-00780/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l'espai públic de Sitges (Tram. 250-00971/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 428, 38; esmenes: BOPC, 466, 7)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'increment del nombre d'agents dels Mossos d'Esquadra a la Jonquera amb unitats canines antidroga (Tram. 250-00974/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 428, 43; esmenes: BOPC, 466, 7)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la dotació del material tecnològic necessari al Cos de Mossos d'Esquadra perquè puguin dur a terme les seves funcions adequadament (Tram. 250-00978/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 428, 47; esmenes: BOPC, 466, 8)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'elaboració i l'aplicació d'un protocol de neteja i desinfecció de la roba dels agents en cas que s'activi el protocol per presència d'artròpodes o altres malalties infeccioses amb un alt grau de contagi (Tram. 250-00979/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 428, 48; esmenes: BOPC, 466, 8)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el trasllat de la sala de coordinació regional de Ponent-Pirineus dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00984/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 428, 53; esmenes: BOPC, 466, 9)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatius (Tram. 250-00989/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ramon Espadaler i Parcerisas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 435, 16; esmenes: BOPC, 466, 9)