Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 10 de juny de 2020
Hora:
15:30h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior i amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la campanya de prevenció i extinció d'incendis de l'estiu del 2019 (Tram. 355-00092/12)

  Miquel Buch i Moya, Conseller del Departament d'Interior; Teresa Jordà i Roura, Consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la prevenció, l'acció i la gestió amb relació a l'emergència provocada per l'incendi que ha afectat la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià (Tram. 355-00095/12)

  Comissió d'Interior

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior i la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb el conseller d'Interior i la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el programa de prevenció i extinció d'incendis de l'estiu del 2020 (Tram. 355-00143/12)

  Miquel Buch i Moya, Conseller del Departament d'Interior; Teresa Jordà i Roura, Consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Sessió informativa.

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la presentació conjunta i el control parlamentari del programa de prevenció i extinció d'incendis de l'estiu del 2020 (Tram. 355-00148/12)

  Comissió d'Interior

  Sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el respecte al dret de reunió i manifestació en el context actual (Tram. 354-00293/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'emparament i els possibles conflictes d'interès dels encarregats de la defensa judicial d'agents dels Mossos d'Esquadra per la Divisió d'Afers Interns (Tram. 354-00299/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les possibles filtracions de l'Àrea d'Investigació Interna de la Direcció General de la Policia sobre la investigació a l'exconsellera de Cultura (Tram. 354-00301/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la decisió de suprimir el Cos de Guaites Forestals de la Generalitat (Tram. 356-00758/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·lectiu de Guaites Forestals de la Generalitat de Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la situació del sector (Tram. 356-00764/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà; Montserrat Fornells i Solé, del Grup Parlamentari Republicà; Irene Fornós Curto, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'emparament i els possibles conflictes d'interès dels encarregats de la defensa judicial d'agents dels Mossos d'Esquadra per la Divisió d'Afers Interns (Tram. 356-00765/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les possibles filtracions de l'Àrea d'Investigació Interna de la Direcció General de la Policia sobre la investigació a la consellera de Cultura (Tram. 356-00766/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.