Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 27 de maig de 2020
Hora:
16:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Àngel Gómez-Quintero i Mora, president de l'Associació per la Integració Laboral de Mossos d'Esquadra amb Discapacitats, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la modificació de la Llei 10/1994, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (Tram. 357-00680/12)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la prevenció, l'acció, la comunicació i la gestió amb relació a l'emergència provocada per l'explosió a les instal·lacions de l'empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00228/12)

  Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'explosió en una planta petroquímica de Tarragona i sobre l'aplicació del Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (Tram. 354-00230/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els protocols d'avís i autoprotecció que es van activar arran de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00234/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00235/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller de d'Interior sobre la gestió de l'emergència causada pel temporal Gloria (Tram. 354-00251/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els motius del cessament de dos subdirectors generals de la Direcció General de Protecció Civil (Tram. 354-00258/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les actuacions dels cossos de seguretat durant el desnonament del Bloc Llavors, de Barcelona (Tram. 354-00262/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les informacions aparegudes als mitjans de comunicació relatives a les ordres del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra (Tram. 354-00268/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la gestió de l'emergència sanitària produïda per la Covid-19 (Tram. 354-00276/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la gestió de la crisi sanitària produïda per la Covid-19 (Tram. 354-00279/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la presentació conjunta i el control parlamentari del programa de prevenció i extinció d'incendis de l'estiu del 2020 (Tram. 354-00285/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Administració de Seguretat davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els desordres públics provocats per radicals violents separatistes del 14 d'octubre de 2019 ençà (Tram. 356-00670/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els esdeveniments del 17 d'agost de 2017, els protocols emprats i la gestió del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 (Tram. 356-00671/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'explosió del 14 de gener de 2020 en una planta petroquímica de Tarragona (Tram. 356-00678/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció Civil davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el funcionament dels protocols i mecanismes de detecció de riscos arran de l'explosió en una planta petroquímica de Tarragona (Tram. 356-00679/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'explosió del 14 de gener de 2020 en una planta petroquímica de Tarragona (Tram. 356-00680/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del responsable de seguretat del polígon Sud de la Petroquímica de Tarragona davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'explosió del 14 de gener de 2020 en una planta petroquímica (Tram. 356-00681/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció Civil davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00685/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Coordinació i Gestió d'Emergències davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00686/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de Pau Ricomà Vallhonrat, alcalde de Tarragona, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00687/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de Roc Muñoz Martínez, alcalde de la Canonja, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00688/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de Pere Segura Xatruch, alcalde de Vila-seca, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00689/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00690/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00691/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de Mar Jerez, representant de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00692/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de Loli Gutiérrez, representant de l'Associació de Veïns de Bonavista, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00693/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic de l'empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00696/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Empresarial Química de Tarragona davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic que va tenir lloc a l'empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) del polígon sud de Tarragona el 14 de gener de 2020 (Tram. 356-00697/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la direcció d'Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic que va tenir lloc en aquesta empresa del polígon sud de Tarragona el 14 de gener de 2020 (Tram. 356-00698/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció Civil davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els motius del cessament de la subdirectora general de Programes en Protecció Civil i del subdirector general de Coordinació i Gestió d'Emergències (Tram. 356-00729/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Administració de Seguretat davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el criteri i l'actuació de la Direcció General d'Administració de Seguretat amb relació als talls de l'avinguda de la Meridiana, de Barcelona (Tram. 356-00731/12)

  Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Irídia davant la Comissió d'Interior perquè presenti l'Informe anual sobre violència institucional (Tram. 356-00755/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Proposta de resolució sobre la destinació a tasques de seguretat ciutadana dels mossos d'esquadra adscrits al servei d'escorta del president de la Generalitat (Tram. 250-00958/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 417, 24; esmenes: BOPC, 463, 4)

 • 35

  Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l'espai públic de Sitges (Tram. 250-00971/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 428, 38; esmenes: BOPC, 466, 7)