Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 29 de gener de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior per a informar sobre les actuacions previstes en l'exercici del seu nou càrrec (Tram. 357-00632/12)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'increment de la inseguretat i els fets delictius a Barcelona (Tram. 355-00096/12)

  Comissió d'Interior

  Sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les informacions aparegudes a la premsa amb relació als sobresous que cobrava a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (Tram. 354-00205/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra en un desnonament al barri del Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, de Barcelona, el 20 de desembre de 2019 (Tram. 354-00225/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la intenció de modificar el règim de rescabalament de lesions i danys dels mossos d'esquadra en acte de servei per mitjà d'una llei d'acompanyament (Tram. 354-00227/12)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la prevenció, l'acció, la comunicació i la gestió amb relació a l'emergència provocada per l'explosió a les instal·lacions de l'empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00228/12)

  Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'explosió en una planta petroquímica de Tarragona i sobre l'aplicació del Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (Tram. 354-00230/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els protocols d'avís i autoprotecció que es van activar arran de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00234/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00235/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Administració de Seguretat davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els desordres públics provocats per radicals violents separatistes del 14 d'octubre de 2019 ençà (Tram. 356-00670/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els esdeveniments del 17 d'agost de 2017, els protocols emprats i la gestió del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 (Tram. 356-00671/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la possible modificació del règim de rescabalament de lesions i danys de mossos d'esquadra en acte de servei per mitjà d'una llei d'acompanyament (Tram. 356-00673/12)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'Àngel Gómez-Quintero i Mora, president de l'Associació per la Integració Laboral de Mossos d'Esquadra amb Discapacitats, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la modificació de la Llei 10/1994, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (Tram. 356-00674/12)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'explosió del 14 de gener de 2020 en una planta petroquímica de Tarragona (Tram. 356-00678/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció Civil davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el funcionament dels protocols i mecanismes de detecció de riscos arran de l'explosió en una planta petroquímica de Tarragona (Tram. 356-00679/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'explosió del 14 de gener de 2020 en una planta petroquímica de Tarragona (Tram. 356-00680/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del responsable de seguretat del polígon Sud de la Petroquímica de Tarragona davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'explosió del 14 de gener de 2020 en una planta petroquímica (Tram. 356-00681/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Protecció Civil davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00685/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Coordinació i Gestió d'Emergències davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00686/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de Pau Ricomà Vallhonrat, alcalde de Tarragona, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00687/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de Roc Muñoz Martínez, alcalde de la Canonja, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00688/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de Pere Segura Xatruch, alcalde de Vila-seca, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00689/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00690/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00691/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Mar Jerez, representant de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00692/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de Loli Gutiérrez, representant de l'Associació de Veïns de Bonavista, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00693/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic de l'empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 356-00696/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Empresarial Química de Tarragona davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic que va tenir lloc a l'empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) del polígon sud de Tarragona el 14 de gener de 2020 (Tram. 356-00697/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la direcció d'Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe) davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'accident químic que va tenir lloc en aquesta empresa del polígon sud de Tarragona el 14 de gener de 2020 (Tram. 356-00698/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.