Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 4 de desembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la situació de la seguretat a Catalunya (Tram. 355-00101/12)

  Miquel Buch i Moya, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el dispositiu policial per a les mobilitzacions de protesta arran de la sentència del Tribunal Suprem (Tram. 355-00103/12)

  Comissió d'Interior

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les causes del canvi de direcció del Cos de Mossos d'Esquadra i el pla d'actuació previst pel nou director (Tram. 355-00102/12)

  Comissió d'Interior

  Sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d'Interior perquè presenti l'informe "Deficiències en matèria d'emergència nuclear" (Tram. 356-00642/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un protocol per a la ratificació de denúncies telefòniques o telemàtiques davant dels Mossos d'Esquadra en el cas de víctimes hospitalitzades (Tram. 250-00922/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 400, 55)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dels turistes davant l'acció de grups radicals violents i la delinqüència organitzada (Tram. 250-00926/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 14; esmenes: BOPC, 437, 20)