Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 30 d'octubre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la no assistència de la cúpula dels Mossos d'Esquadra a la reunió de la Comissió Mixta de Seguretat Estat-Generalitat del 26 de setembre de 2019 (Tram. 354-00181/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les causes del canvi de direcció del Cos de Mossos d'Esquadra i el pla d'actuació prevista pel nou director (Tram. 354-00185/12)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els motius de la dimissió del director general de la Policia (Tram. 354-00186/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el dispositiu policial per a les mobilitzacions de protesta arran de la sentència del Tribunal Suprem (Tram. 354-00192/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la comissió d'Interior perquè informi sobre la no assistència de la cúpula dels Mossos d'Esquadra a la reunió de la Comissió Mixta de Seguretat Estat-Generalitat del 26 de setembre de 2019 (Tram. 356-00576/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions previstes en l'exercici del seu nou càrrec (Tram. 356-00578/12)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Andreu Martínez, ex-director general de la Policia, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les causes de la seva dimissió i la situació en què deixa la Direcció General de la Policia (Tram. 356-00579/12)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els seus plans al capdavant de la Direcció General de la Policia (Tram. 356-00581/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'escalada d'actes de coacció de les associacions separatistes (Tram. 250-00891/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 382, 35)

 • 10

  Proposta de resolució de condemna dels atacs a les delegacions de la Comissió Europea i del Parlament Europeu a Barcelona (Tram. 250-00892/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 382, 37; esmenes: BOPC, 416, 3)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'eliminació de la taxa per a l'obtenció d'una còpia dels atestats d'accidents de trànsit (Tram. 250-00896/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 388, 83)

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'exempció del pagament de la taxa per a l'obtenció d'una còpia dels atestats policials per a les víctimes d'accidents de trànsit (Tram. 250-00897/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 388, 84)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la gestió dels danys causats per l'incendi de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues (Tram. 250-00898/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 388, 85; esmenes: BOPC, 437, 15)