Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 2 d'octubre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'intent d'assalt al Parlament de l'11 de setembre de 2019 (Tram. 354-00175/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les càrregues policials durant l'intent de desnonament al barri de Sants, de Barcelona, el 19 de setembre de 2019 (Tram. 354-00179/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la coordinació entre els cossos policials (Tram. 250-00788/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 324, 26; esmenes: BOPC, 374, 9)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la seguretat als barris i les urbanitzacions de Calafell (Tram. 250-00816/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 343, 27; esmenes: BOPC, 388, 70)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la problemàtica dels exàmens per a obtenir el carnet de conduir (Tram. 250-00863/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 376, 9)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les deficiències als aparells de climatització de les comissaries dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00890/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 382, 34)