Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 18 de setembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la persecució, la repressió i la monitorització dels moviments socials i els partits polítics (Tram. 354-00132/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la prevenció, l'acció i la gestió amb relació a l'emergència provocada per l'incendi que ha afectat la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià (Tram. 354-00142/12)

  Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'incendi de la Ribera d'Ebre (Tram. 354-00146/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'increment de la inseguretat i els fets delictius a Barcelona (Tram. 354-00165/12)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Jané i Guasch, exconseller d'Interior, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre informacions de premsa amb relació a possibles entrenaments conjunts de mossos d'esquadra i membres de grups d'extrema dreta independentista (Tram. 356-00537/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Espadaler i Parcerisas, exconseller d'Interior, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre informacions de premsa amb relació a possibles entrenaments conjunts de mossos d'esquadra i membres de grups d'extrema dreta independentista (Tram. 356-00538/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Felip Puig i Godes, exconseller d'Interior, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre informacions de premsa amb relació a possibles entrenaments conjunts de mossos d'esquadra i membres de grups d'extrema dreta independentista (Tram. 356-00539/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Compareixença de Joan Callau Bartolí, alcalde de Sant Adrià de Besòs, davant la Comissió d'Interior per a informar sobre la situació del barri de la Mina (Tram. 357-00555/12)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 9

  Informe del Síndic de Greuges titulat "El cos de bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències de Catalunya" (Tram. 360-00016/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 337, 55)