Comissiˇ d'Interior

Dia:
Dilluns, 22 de juliol de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'actuaciˇ dels Mossos d'Esquadra en el desallotjament de famÝlies vulnerables a Manresa el 25 de marš de 2019 (Tram. 355-00076/12)

  Comissiˇ d'Interior

  Sessiˇ informativa.

 • 2

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la creaciˇ d'una unitat policial de seguretat per al president de la Generalitat (Tram. 355-00077/12)

  Comissiˇ d'Interior

  Sessiˇ informativa.

 • 3

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissiˇ:

  • 3.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les raons per a la creaciˇ de l'└rea de Seguretat Institucional (Tram. 311-00906/12)

   Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 256, 76)

  • 3.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els problemes de l'actual model de seguretat que fan aconsellable la creaciˇ de l'└rea de Seguretat Institucional (Tram. 311-00907/12)

   Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 256, 76)

  • 3.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els objectius de la creaciˇ de l'└rea de Seguretat Institucional (Tram. 311-00908/12)

   Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 256, 77)

  • 3.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les diferŔncies entre el servei d'escorta de l'└rea de Seguretat Institucional i l'anterior (Tram. 311-00909/12)

   Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 256, 77)

  • 3.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el valor afegit que aporta l'└rea de Seguretat Institucional (Tram. 311-00910/12)

   Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 256, 77)

  • 3.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la iniciativa de crear l'└rea de Seguretat Institucional (Tram. 311-00911/12)

   Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 256, 78)

  • 3.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nombre d'agents dels Mossos d'Esquadra que integraran l'└rea de Seguretat Institucional i sobre el procÚs de selecciˇ (Tram. 311-00912/12)

   Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 256, 78)

  • 3.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la formaciˇ dels membres del servei d'escorta de l'└rea de Seguretat Institucional (Tram. 311-00913/12)

   Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 256, 79)

  • 3.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre si l'└rea de Seguretat Institucional estarÓ subordinada a l'└rea d'Escortes (Tram. 311-00914/12)

   Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 256, 79)

  • 3.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nombre d'agents que integraran l'└rea de Seguretat Institucional (Tram. 311-00915/12)

   Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 256, 79)

  • 3.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'impacte pressupostari de la creaciˇ de l'└rea de Seguretat Institucional (Tram. 311-00916/12)

   Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 256, 80)

  • 3.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la data prevista per a implantar l'└rea de Seguretat Institucional (Tram. 311-00917/12)

   Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 256, 80)

  • 3.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els criteris per a escollir els agents dels Mossos d'Esquadra que integraran l'└rea de Seguretat Institucional (Tram. 311-01012/12)

   Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 348, 21)

  • 3.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les infraestructures de l'└rea de Seguretat Institucional (Tram. 311-01013/12)

   Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 348, 21)

  • 3.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els riscs detectats pel Departament de la PresidŔncia per a crear l'└rea de Seguretat Institucional (Tram. 311-01014/12)

   Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 348, 22)

  • 3.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la finalitat de la creaciˇ de l'└rea de Seguretat Institucional (Tram. 311-01015/12)

   Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 348, 22)

 • 4

  Sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els canvis en la prefectura del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 355-00078/12)

  Comissiˇ d'Interior

  Sessiˇ informativa.