Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 27 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior per a informar sobre la situació del Cos de Bombers de la Generalitat (Tram. 357-00265/12)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la prevenció de l'abús sexual en la infància (Tram. 250-00535/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 223, 36; esmenes: BOPC, 260, 15)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'impuls de mesures per a augmentar la seguretat de certs barris de Figueres (Tram. 250-00558/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 112; esmenes: BOPC, 260, 18)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el tancament de diversos parcs de bombers (Tram. 250-00564/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 37; esmenes: BOPC, 272, 10)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la neutralitat de l'Administració perquè el Cos de Mossos d'Esquadra pugui actuar sense pressions polítiques i de conformitat amb l'Estatut i la Constitució (Tram. 250-00570/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 44; esmenes: BOPC, 272, 10)