Convocatòria

Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 13 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'increment d'efectius policíacs a Sant Feliu de Llobregat (Tram. 250-00450/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 194, 34; esmenes: BOPC, 222, 12)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'auge del neofeixisme (Tram. 250-00463/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 19; esmenes: BOPC, 236, 4)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de la feina feta pels cossos policials i els servidors de la justícia en el marc de l'operació policial Bacar contra diverses activitat il·legals (Tram. 250-00465/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 206, 22)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un parc de bombers a Almacelles (Tram. 250-00493/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 58; esmenes: BOPC, 236, 9)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la planificació per al pagament mensual de les compensacions econòmiques als bombers voluntaris (Tram. 250-00494/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 59; esmenes: BOPC, 236, 10)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la condemna de l'assenyalament dels servidors públics (Tram. 250-00496/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 206, 61)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les contradiccions entre el manament parlamentari i les instruccions de regulació d'ús dels dispositius conductors d'energia (Tram. 250-00497/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 212, 32; esmenes: BOPC, 257, 11)

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el desenvolupament dels plans de vigilància dels equipaments judicials arran dels darrers atacs que han patit (Tram. 354-00091/12)

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.