Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 13 de febrer de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el dispositiu policial per al desallotjament d'un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019 (Tram. 356-00322/12)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes (Tram. 250-00128/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 58, 13; esmenes: BOPC, 120, 24)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'impuls de projectes per a prevenir la violència masclista en dones i joves (Tram. 250-00355/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 148, 8; esmenes: BOPC, 179, 6)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'avaluació i el seguiment del compliment de la neutralitat en l'espai públic per la Generalitat (Tram. 250-00359/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 148, 11; esmenes: BOPC, 179, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'augment de la violència feixista (Tram. 250-00362/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 153, 33; esmenes: BOPC, 186, 18)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la violència dels ultres dels equips de futbol (Tram. 250-00372/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 166, 8; esmenes: BOPC, 199, 5)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les condicions laborals del Cos de Bombers de la Generalitat (Tram. 250-00449/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 194, 33)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'increment d'efectius policíacs a Sant Feliu de Llobregat (Tram. 250-00450/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 194, 34; esmenes: BOPC, 222, 12)