Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 28 de novembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Fundació RACC davant la Comissió d'Interior per a informar sobre la situació de la seguretat vial i les propostes per a millorar-la (Tram. 357-00015/12)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Lluís Puerto, director de la Fundació RACC, o de Carme Gibert, responsable del Departament de Programes de la Fundació RACC, davant la Comissió d'Interior per a informar sobre la campanya "Park your phone" (Tram. 357-00016/12)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'augment d'efectius del Cos de Mossos d'Esquadra al districte de Ciutat Vella de Barcelona (Tram. 250-00354/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 45; esmenes: BOPC, 179, 5)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes (Tram. 250-00128/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 58, 13; esmenes: BOPC, 120, 24)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els accidents a la carretera amb ciclistes implicats (Tram. 250-00216/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 100, 30)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la necessitat urgent de millorar la seguretat pública en municipis de l'Alt Empordà (Tram. 250-00308/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 136, 77; esmenes: BOPC, 174, 12)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la creació d'un parc de bombers al Baix Llobregat (Tram. 250-00320/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 140, 13; esmenes: BOPC, 174, 13)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'impuls de projectes per a prevenir la violència masclista en dones i joves (Tram. 250-00355/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 148, 8; esmenes: BOPC, 179, 6)