Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 14 de novembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  •  

   BLOC 1

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la zona on va començar l'incendi del 8 de març de 2018 a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (Tram. 311-00254/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 21)

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es pot incendiar un edifici que comparteix recinte amb un parc de bombers (Tram. 311-00255/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 21)

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la companyia d'assegurances que cobria les instal·lacions i el contingut que es van incendiar a la seu central dels Bombers de la Generalitat (Tram. 311-00256/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 22)

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de despatxos incendiats el 8 de març de 2018 a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (Tram. 311-00257/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 22)

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de vehicles d'extinció ràpida que hi ha a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (Tram. 311-00258/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 23)

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de vehicles d'extinció d'activació ràpida disponibles durant l'incendi de les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (Tram. 311-00259/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 23)

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no hi havia vehicles d'extinció d'activació ràpida a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat en el moment de l'incendi (Tram. 311-00260/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 24)

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència de sistemes de detecció d'incendis o d'alarma a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (Tram. 311-00261/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 25)

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència d'equips i sistemes de protecció contra incendis a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (Tram. 311-00262/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 25)

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei de vigilància en l'accés a les instal·lacions de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis (Tram. 311-00263/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 26)

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control automàtic d'accés a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (Tram. 311-00264/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 26)

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions de les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (Tram. 311-00265/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 27)

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de la gestió del registre documental de les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (Tram. 311-00266/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 27)

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de la verificació de les mesures de seguretat a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (Tram. 311-00267/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 28)

  • 1.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el treball a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat amb alguna entitat col·laboradora de l'Administració (Tram. 311-00268/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 28)

  • 1.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència d'alguna instrucció tècnica complementària del Reglament tècnic de prevenció i extinció d'incendis (Tram. 311-00269/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 29)

  • 1.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data del darrer informe de verificació de mesures de seguretat a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat (Tram. 311-00270/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 30)

  • 1.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'origen de l'incendi a la seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018 (Tram. 311-00293/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 42)

  • 1.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la documentació que hi havia als despatxos destruïts en l'incendi de la seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018 (Tram. 311-00294/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 42)

  •  

   BLOC 2

  • 1.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'organització per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos per a personal formador de seguretat privada en actiu (Tram. 311-00271/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 30)

  • 1.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'organització per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos de reciclatge per a personal docent de centres de seguretat privada (Tram. 311-00272/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 31)

  • 1.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats formatives impulsades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per al 2017 i el 2018 (Tram. 311-00273/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 48, 31)

  •  

   BLOC 3

  • 1.23

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'inici del pla de formació per a l'ús de pistoles elèctriques per a agents dels Mossos d'Esquadra (Tram. 311-00366/12)

   Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 69, 11)

  • 1.24

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la redacció dels protocols d'ús de pistoles elèctriques pels agents dels Mossos d'Esquadra (Tram. 311-00367/12)

   Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 69, 12)

  • 1.25

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'adquisició de pistoles elèctriques per al Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 311-00368/12)

   Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 69, 12)

  • 1.26

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a aplicar les conclusions del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques (Tram. 311-00369/12)

   Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 69, 13)

  •  

   BLOC 4

  • 1.27

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que adoptarà per a evitar els delictes d'agressió sexual i de furt durant els mesos d'estiu (Tram. 311-00404/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 85, 5)

  •  

   BLOC 5

  • 1.28

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que adoptarà per a evitar l'increment de delictes (Tram. 311-00405/12)

   María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 85, 6)

  •  

   BLOC 6

  • 1.29

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals ha proposat al major Josep Lluís Trapero que es tornés a fer càrrec del comandament del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 311-00476/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 119, 38)

  • 1.30

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si va valorar el fet que el major Josep Lluís Trapero estigués processat quan li va proposar que es tornés a fer càrrec del comandament del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 311-00477/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 119, 39)

  • 1.31

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la preparació de la defensa del major Josep Lluís Trapero en el procés penal en les millors condicions (Tram. 311-00478/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 119, 40)

  • 1.32

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la persona que es fa càrrec dels honoraris i la minuta de la defensa del major Josep Lluís Trapero (Tram. 311-00481/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 119, 44)

  • 1.33

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'aportació del Departament d'Interior en la defensa penal del major Josep Lluís Trapero (Tram. 311-00482/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 119, 45)

  • 1.34

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incoació d'un expedient sancionador al major Josep Lluís Trapero amb relació als delictes de què l'acusa l'Audiència Nacional (Tram. 311-00484/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 119, 47)

  • 1.35

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quan pensa el conseller d'Interior ordenar al director general de la Policia que impulsi un expedient sancionador contra el major Josep Lluís Trapero (Tram. 311-00485/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 119, 48)

  •  

   BLOC 7

  • 1.36

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'oferir als agents dels Mossos d'Esquadra processats unes condicions laborals adequades per a preparar llur defensa (Tram. 311-00479/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 119, 41)

  • 1.37

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió que els agents dels Mossos d'Esquadra processats puguin dedicar la jornada laboral a preparar llur defensa (Tram. 311-00480/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 119, 43)

  • 1.38

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de facilitar l'accés a serveis jurídics externs als agents dels Mossos d'Esquadra immersos en procediments judicials (Tram. 311-00483/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 119, 46)

  •  

   BLOC 8

  • 1.39

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ordres emeses perquè els agents del Cos de Mossos d'Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin simbologia de qualsevol mena al mobiliari urbà o a l'espai públic (Tram. 311-00569/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 145)

  • 1.40

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ordres emeses perquè els agents del Cos de Mossos d'Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin simbologia separatista a prop de les vies de comunicació (Tram. 311-00570/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 146)

  • 1.41

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d'Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena (Tram. 311-00571/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 146)

  • 1.42

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d'Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena de forma individual sense formar part d'un grup (Tram. 311-00572/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 147)

  • 1.43

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d'Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que formaven part d'un grup (Tram. 311-00573/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 148)

  • 1.44

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d'Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena (Tram. 311-00574/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 148)

  • 1.45

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d'Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena de manera individual sense formar part d'un grup (Tram. 311-00575/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 149)

  • 1.46

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d'Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que formaven part d'un grup (Tram. 311-00576/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 149)

  • 1.47

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d'identificació dels agents del Cos de Mossos d'Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s'han tramitat com a denúncies davant els òrgans judicials corresponents (Tram. 311-00577/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 150)

  • 1.48

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones denunciades, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena (Tram. 311-00578/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 151)

  • 1.49

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d'identificació dels agents del Cos de Mossos d'Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s'han tramitat com a denúncies per via administrativa (Tram. 311-00579/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 151)

  • 1.50

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones sancionades administrativament, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena (Tram. 311-00580/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 152)

  • 1.51

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d'identificació dels agents del Cos de Mossos d'Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que s'han tramitat com a denúncies davant els òrgans judicials corresponents (Tram. 311-00581/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 152)

  • 1.52

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones denunciades, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena (Tram. 311-00582/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 153)

  • 1.53

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d'identificació dels agents del Cos de Mossos d'Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que s'han tramitat com a denúncies per via administrativa (Tram. 311-00583/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 154)

  • 1.54

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones sancionades administrativament, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena (Tram. 311-00584/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 154)

  • 1.55

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió a l'ordre del dia de les reunions de les juntes de seguretat locals de l'estudi de mesures concretes que impedeixin l'ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol mena (Tram. 311-00585/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 155)

  • 1.56

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions de les juntes de seguretat locals on, sense figurar a l'ordre del dia, s'han estudiat mesures concretes que impedeixin l'ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol mena (Tram. 311-00586/12)

   Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 154, 155)

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les actuacions davant les agressions feixistes (Tram. 354-00008/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les mesures adoptades en matèria de detecció i prevenció del terrorisme gihadista i de protecció ciutadana el darrer any (Tram. 354-00015/12)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les actuacions dels Mossos d'Esquadra davant de les persones que retiren símbols de l'espai públic (Tram. 354-00017/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la informació que tenien els Mossos d'Esquadra provinent dels serveis d'informació dels Estats Units d'Amèrica amb relació a les amenaces terroristes (Tram. 354-00018/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les actuacions davant les agressions feixistes i les actuacions amb relació a la militància independentista al voltant dels actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A (Tram. 354-00019/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la manca d'efectius del Cos de Mossos d'Esquadra al districte de Ciutat Vella, a Barcelona (Tram. 354-00024/12)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el pla d'actuació amb relació a la seguretat de Barcelona (Tram. 354-00029/12)

  Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les actuacions del seu Departament amb relació a l'obstaculització i l'impediment de l'exercici del dret de manifestació de l'associació Hablamos Español el 16 de setembre de 2018 (Tram. 354-00031/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del responsable de comunicació del Cos de Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la difusió de les actuacions dels Mossos d'Esquadra davant de les persones que retiren símbols de l'espai públic (Tram. 356-00183/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la manca d'interoperabilitat de les bases de dades dels Mossos d'Esquadra amb les del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (Tram. 356-00185/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Seoane i Corcó, director de l'Àrea de Gestió Econòmica del CAT 112, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la suspensió de les funcions del seu càrrec per la seva responsabilitat en la contractació (Tram. 356-00198/12)

  María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Àrea de Tecnologia i Innovació del CAT 112 davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la suspensió de les funcions del seu càrrec per la seva responsabilitat en la contractació (Tram. 356-00199/12)

  María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del secretari general d'Interior davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions del seu Departament amb relació a l'obstaculització i l'impediment de l'exercici del dret de manifestació de l'associació Hablamos Español el 16 de setembre de 2018 (Tram. 356-00201/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Administració de Seguretat davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les actuacions del seu Departament amb relació a l'obstaculització i l'impediment de l'exercici del dret de manifestació de l'associació Hablamos Español el 16 de setembre de 2018 (Tram. 356-00202/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi de la situació viscuda pels agents dels operatius desplegats l'1 d'octubre de 2018 (Tram. 356-00214/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi de la situació viscuda pels agents dels operatius policials l'1 d'octubre de 2018 (Tram. 356-00215/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Interior perquè informi de la situació viscuda pels agents dels operatius desplegats l'1 d'octubre de 2018 (Tram. 356-00216/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol) davant la Comissió d'Interior perquè informi de la situació viscuda pels agents dels operatius desplegats l'1 d'octubre de 2018 (Tram. 356-00217/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Escolà i Miquel davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el compliment de les seves funcions com a personal eventual del Departament d'Interior (Tram. 356-00228/12)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de les polítiques de seguretat a Santa Coloma de Gramenet (Tram. 250-00078/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 38, 13; esmenes: BOPC, 120, 17)

 • 22

  Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes (Tram. 250-00128/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 58, 13; esmenes: BOPC, 120, 24)

 • 23

  Proposta de resolució sobre la seguretat de les atraccions mecàniques per a infants i joves (Tram. 250-00130/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 58, 16; esmenes: BOPC, 120, 25)

 • 24

  Proposta de resolució sobre la formació dels cossos de bombers en l'extinció d'incendis de vehicles elèctrics (Tram. 250-00165/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 77, 49; esmenes: BOPC, 120, 32)

 • 25

  Proposta de resolució sobre la coordinació policial dels cossos estatals de policia i els Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00167/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 77, 52; esmenes: BOPC, 120, 34)

 • 26

  Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació dels uniformes i el material dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00195/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 5; esmenes: BOPC, 120, 34)