Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 17 d'octubre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els incidents dels dies 29 de setembre i 1 d'octubre de 2018 (Tram. 354-00035/12)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. (*)

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els operatius policials desplegats en les manifestacions dels dies 29 de setembre i 1 d'octubre de 2018 (Tram. 354-00036/12)

  Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. (*)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els fets de l'1 d'octubre de 2018 (Tram. 354-00037/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. (*)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els fets de l'1 d'octubre de 2018 (Tram. 356-00211/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els fets ocorreguts el 29 de setembre i l'1 d'octubre de 2018 (Tram. 355-00025/12)

  Miquel Buch i Moya, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.

 • 6

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els incidents del 29 de setembre i l'1 d'octubre de 2018 i els operatius policials desplegats en les manifestacions d.aquests dos dies (Tram. 355-00026/12)

  Comissió d'Interior

  Sessió informativa.

Nota: En cas d'aprovació dels punts 1, 2 i 3, el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar les sessions informatives conjuntament amb el punt 5.