Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 26 de setembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'augment d'efectius policials a la demarcació de Girona (Tram. 250-00004/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 18; esmenes: BOPC, 120, 9)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a la zona oest de Figueres (Tram. 250-00005/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 19; esmenes: BOPC, 120, 10)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès (Tram. 250-00062/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 34, 11; esmenes: BOPC, 120, 14)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la seguretat a Salt (Tram. 250-00075/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 38, 9; esmenes: BOPC, 120, 16)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària de les polítiques de seguretat a Santa Coloma de Gramenet (Tram. 250-00078/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 38, 13; esmenes: BOPC, 120, 17)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes (Tram. 250-00128/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 58, 13; esmenes: BOPC, 120, 24)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la seguretat de les atraccions mecàniques per a infants i joves (Tram. 250-00130/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 58, 16; esmenes: BOPC, 120, 25)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la formació dels cossos de bombers en l'extinció d'incendis de vehicles elèctrics (Tram. 250-00165/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 77, 49; esmenes: BOPC, 120, 32)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la coordinació policial dels cossos estatals de policia i els Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00167/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 77, 52; esmenes: BOPC, 120, 34)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació dels uniformes i el material dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00195/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 5; esmenes: BOPC, 120, 34)

 • 11

  Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els accidents a la carretera amb ciclistes implicats (Tram. 250-00216/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 100, 30)

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les actuacions davant les agressions feixistes (Tram. 354-00008/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les mesures adoptades en matèria de detecció i prevenció del terrorisme gihadista i de protecció ciutadana el darrer any (Tram. 354-00015/12)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les actuacions dels Mossos d'Esquadra davant de les persones que retiren símbols de l'espai públic (Tram. 354-00017/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la informació que tenien els Mossos d'Esquadra provinent dels serveis d'informació dels Estats Units d'Amèrica amb relació a les amenaces terroristes (Tram. 354-00018/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les actuacions davant les agressions feixistes i les actuacions amb relació a la militància independentista al voltant dels actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A (Tram. 354-00019/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la manca d'efectius del Cos de Mossos d'Esquadra al districte de Ciutat Vella, a Barcelona (Tram. 354-00024/12)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del responsable de comunicació del Cos de Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la difusió de les actuacions dels Mossos d'Esquadra davant de les persones que retiren símbols de l'espai públic (Tram. 356-00183/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la manca d'interoperabilitat de les bases de dades dels Mossos d'Esquadra amb les del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (Tram. 356-00185/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.