Comissió d'Interior

Dia:
Dijous, 28 de juny de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els objectius i les actuacions del seu departament (Tram. 355-00002/12)

  Miquel Buch i Moya, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Civil davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'execució del pla Neucat el 2017 i el 2018 (Tram. 356-00015/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Comissariat Europeu de l'Automòbil davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la situació de la seguretat viària i les propostes per a millorar-la (Tram. 356-00016/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació RACC davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la situació de la seguretat viària i les propostes per a millorar-la (Tram. 356-00017/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Puerto, director de la Fundació RACC, o de Carme Gibert, responsable del Departament de Programes de la Fundació RACC, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la campanya "Park your phone" (Tram. 356-00044/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Ferran López, comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el procés de destitució de la responsable de Comunicació del cos (Tram. 356-00045/12)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.