Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 19 de juliol de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Raül Viladrich, president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, davant la Comissió d'Interior per a informar sobre les condicions d'accés a l'examen pràctic de conduir (Tram. 357-00474/11)

  Comissió de Seguretat Viària

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la reposició del servei amb arma de foc per a la policia portuària de Barcelona i Tarragona (Tram. 250-01004/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 32; esmenes: BOPC, 445, 4)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de Barcelona (Tram. 250-01031/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 413, 52; esmenes: BOPC, 445, 5)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la seguretat al barri de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-01058/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 432, 19; esmenes: BOPC, 470, 40)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'activació del Penta a conseqüència d'un incident que es va produir a Ascó I el 23 de maig de 2017 (Tram. 354-00173/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els motius i les circumstàncies de la citació i l'interrogatori de dues persones citades a comparèixer davant la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 354-00177/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Seguretat Interior davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els motius i les circumstàncies de la citació i l'interrogatori de dues persones citades a comparèixer davant la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 356-00677/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els motius i les circumstàncies de la citació i l'interrogatori de dues persones citades a comparèixer davant la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya (Tram. 356-00678/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia i del major dels Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Interior perquè informin sobre les circumstàncies de la detenció i la posada en llibertat de la persona que va atropellar un agent de paisà a Rubí el 15 de desembre de 2016 amb relació a les declaracions prestades en seu judicial al maig del 2017 (Tram. 356-00697/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Trapero, major dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre l'operació Pandora i el seu arxiu judicial (Tram. 356-00702/11)

  Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè exposi els fonaments, les valoracions i les causes de les declaracions del major dels Mossos d'Esquadra amb relació als efectius del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 356-00725/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.