Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 21 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Frederic Adan i Domènech, director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d'Interior per a informar sobre la situació del personal laboral d'aquest servei (Tram. 357-00458/11)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Joan Sala Sanjaume, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió d'Interior per a informar sobre la situació laboral dels treballadors del servei d'atenció a les urgències i emergències extrahospitalàries 061 (Tram. 357-00459/11)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el vestuari d'hivern dels mossos d'esquadra (Tram. 250-00945/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 372, 39; esmenes: BOPC, 411, 42)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'aplicació del règim disciplinari del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00972/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 388, 10; esmenes: BOPC, 418, 6)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la instal·lació d'anemòmetres en els vehicles de bombers amb escala extensible (Tram. 250-00976/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 388, 14)