Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 7 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior i amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el programa de prevenció i d'extinció d'incendis del 2017 (Tram. 355-00070/11)

    Jordi Jané i Guasch, Conseller del Departament d'Interior; Meritxell Serret i Aleu, Consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    Sessió informativa.