Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 24 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Àngel Gómez-Quintero Mora, president de l'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra, amb Discapacitat, davant la Comissió d'Interior per a informar sobre les situacions de baixa laboral dels agents amb relació a l'ús d'armes (Tram. 357-00125/11)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la reforma del Parc de Bombers de la Seu d'Urgell (Tram. 250-00913/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 358, 54; esmenes: BOPC, 395, 23)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració de drets en l'àmbit universitari (Tram. 250-00925/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 364, 30; esmenes: BOPC, 395, 25)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'atenció a polítiques de seguretat i la dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet (Tram. 250-00937/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 372, 27)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la reforma del règim intern dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00943/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 372, 37; esmenes: BOPC, 411, 42)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la seguretat a l'Anoia (Tram. 250-00944/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 372, 38; esmenes: BOPC, 411, 42)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Josep Enric Millo i Rocher, delegat del Govern de l'Estat a Catalunya, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el nou control a la zona de passaports de l'aeroport de Barcelona - el Prat i sobre els col·lapses que s'hi van produir durant el pont de l'1 de maig (Tram. 356-00644/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Trapero, major dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les circumstàncies de la detenció i la posada en llibertat de la persona que presumptament va atropellar un mosso d'esquadra a Rubí el 15 de desembre de 2016 (Tram. 356-00647/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Sergi Pla, comissari de la regió policial Central, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la gestió policial de la manifestació de l'1 de maig a Manresa (Tram. 356-00648/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Batlle, director general de la Policia, i de Josep Lluís Trapero, major dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior perquè informin sobre la detenció i la posterior posada en llibertat de la persona que presumptament va atropellar un agent dels Mossos d'Esquadra a Rubí el 15 de desembre de 2016 i sobre les diferències entre les versions dels fets (Tram. 356-00664/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat Central d'Investigació de Persones dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el joc de la balena blava que incita els menors al suïcidi, les mesures que cal adoptar i la manera de prevenir-lo (Tram. 356-00668/11)

  María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.