Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 24 de maig de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia