Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 10 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior per a informar sobre presumptes irregularitats en el concurs oposició d'accés a l'escala bàsica de bombers (Tram. 357-00457/11)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Control del compliment de la Moció 73/XI, sobre la veritat, la justícia i el rescabalament de les víctimes de les vulneracions de drets humans pels cossos de seguretat (Tram. 390-00073/11)

  Control de compliment.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el desmantellament d'una xarxa de pedofília (Tram. 354-00089/11)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la presumpta preparació d'agents del Cos de Mossos d'Esquadra en tasques d'espionatge (Tram. 354-00134/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els fets en què va participar un agent del Cos de Mossos d'Esquadra a Madrid el 28 de gener de 2017 (Tram. 354-00144/11)

  Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les declaracions del jutge Santiago Vidal sobre la formació de mossos d'esquadra en matèria d'espionatge per part d'un país estranger (Tram. 354-00146/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Proposta de resolució sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància a les sales de ressenya i d'identificació de les comissaries dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00882/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 345, 38; esmenes: BOPC, 383, 62)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la formació amb relació al Protocol d'Istanbul a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Tram. 250-00893/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 352, 37)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el tràmit sancionador per als vehicles d'emergències (Tram. 250-00894/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 352, 38)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets dels detinguts (Tram. 250-00901/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 358, 36; esmenes: BOPC, 395, 20)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la dotació d'agents dels Mossos d'Esquadra destinats a prevenir els maltractaments, els abusos i les agressions a menors (Tram. 250-00906/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 358, 42; esmenes: BOPC, 395, 21)