Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 19 d'abril de 2017
Hora:
16:15h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els motius pels quals els Mossos d'Esquadra no van actuar durant el mes d'agost per a detenir un homòfob de Mataró (Tram. 356-00318/11)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el compromís dels Mossos d'Esquadra amb les diligències del Jutjat Central d'Instrucció núm. 2 contra les mocions de diversos ajuntaments de suport a la Resolució 1/XI, sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 (Tram. 356-00325/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre presumptes irregularitats en el concurs oposició d'accés a l'escala bàsica de bombers (Tram. 356-00331/11)

  Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del responsable de formació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els continguts de les Jornades sobre Mediació Policial del 29 i el 30 de setembre de 2016 (Tram. 356-00334/11)

  Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els fets en què va participar un agent del Cos de Mossos d'Esquadra a Madrid el 28 de gener de 2017 (Tram. 356-00495/11)

  Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els fets en què va participar un agent del Cos de Mossos d'Esquadra a Madrid el 28 de gener de 2017 (Tram. 356-00496/11)

  Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Trapero, comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre les circumstàncies de la detenció i la posada en llibertat de la persona que presumptament va atropellar un mosso d'esquadra a Rubí el 15 de desembre de 2016 (Tram. 356-00532/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Frederic Adan i Domènech, director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la situació del personal laboral d'aquest servei (Tram. 356-00600/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Joan Sala Sanjaume, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la situació laboral dels treballadors del servei d'atenció a les urgències i emergències extrahospitalàries 061 (Tram. 356-00601/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Oriol Rusca, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, davant la Comissió d'Interior perquè exposi la visió del Col·legi sobre l'aplicació efectiva de les directives europees amb relació al dret de defensa dels detinguts (Tram. 356-00611/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre els canvis en el marc de les relacions laborals dels mossos d'esquadra que ha introduït la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Tram. 356-00618/11)

  Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Proposta de resolució de suport al Cos d'Agents Rurals (Tram. 250-00801/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 319, 23; esmenes: BOPC, 356, 18)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a Montornès del Vallès (Tram. 250-00805/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 319, 28; esmenes: BOPC, 356, 19)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès (Tram. 250-00856/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 339, 35; esmenes: BOPC, 370, 71)

 • 15

  Proposta de resolució sobre els detinguts (Tram. 250-00869/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 345, 25)

 • 16

  Proposta de resolució sobre les maniobres de l'exèrcit a Celrà (Tram. 250-00872/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 345, 28; esmenes: BOPC, 383, )