Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 15 de març de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Carlos Pérez Solsona, agent dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió d'Interior per a informar sobre la problemàtica del règim disciplinari del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 357-00189/11)

  Comissió d'Interior

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els motius pels quals els Mossos d'Esquadra no van actuar durant el mes d'agost per a detenir un homòfob de Mataró (Tram. 354-00093/11)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el compromís dels Mossos d'Esquadra amb les diligències del Jutjat Central d'Instrucció número 2 contra les mocions de diversos ajuntaments de suport a la Resolució 1/XI, sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 (Tram. 354-00096/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el nou pla estratègic que preveu la supressió de sis sectors de trànsit (Tram. 354-00098/11)

  Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el desmantellament d'una xarxa de pedofília (Tram. 356-00310/11)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre el desmantellament d'una xarxa de pedofília (Tram. 356-00311/11)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre els incidents ocorreguts davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa la nit del 13 de desembre (Tram. 250-00768/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 297, 38; esmenes: BOPC, 331, 10)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les circumstàncies de la detenció i la posada en llibertat de la persona que va atropellar un agent de paisà a Rubí el 15 de desembre de 2016 (Tram. 250-00771/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 297, 41; esmenes: BOPC, 331, 10)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions laborals i personals dels membres dels cossos de seguretat, especialment dels Mossos d'Esquadra i les policies locals (Tram. 250-00796/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 312, 18)